MỘT TUẦN BỘI THU CỦA PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Hôm nay là một ngày đầu tuần nhộn nhịp tại văn phòng Hà Nội của Luật 7S khi liên tiếp trả kết quả 06 Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả cho các khách hàng. Hàng ngày, đội ngũ chuyên viên của Luật 7S nhận được rất nhiều yêu cầu tư vấn về việc […]

DMCA.com Protection Status