Dịch vụ tư vấn, Soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp – Tăng khả năng hợp tác thành công

Bạn thân mến, Luật 7S tin rằng, bạn tìm đến bài viết này vì sự hợp tác thành công và lợi ích mà bạn đang thoả thuận với đối tác rất quan trọng đối với bạn. Bạn biết khi hợp tác, hai bên có thể đạt được nhiều lợi ích hơn và cùng nhau gặt […]

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Hiện nay, cùng với sự sôi động của các hoạt động kinh doanh, ngày càng nhiều loại Hợp đồng thương mại được thiết lập nhằm đảm bảo việc hợp tác chặt chẽ, hạn chế tối đa rủi ro kinh doanh đồng thời rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp. Trong các giao dịch thương mại […]

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Quan hệ thương mại được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý chủ yếu là hợp đồng. Hợp đồng trong kinh doanh, thương mại có bản chất của hợp đồng nói chung, là sự thoả thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan […]

DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

1. Phạm vi công việc: Trong phạm vi của Đề xuất Dịch vụ này, Dịch vụ của chúng tôi sẽ bao gồm: – Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Khách hàng; – Rà soát và/hoặc dự thảo Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng lao […]

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Bất kỳ hoạt động kinh tế nào đều có thể phát sinh 1 hoặc nhiều hợp đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện hợp đồng không phải đối tác nào cũng tự giác thực hiện và thực hiện 1 cách đầy đủ, thậm chí còn gây thiệt hại. Vậy, trong trường hợp này làm sao để […]

DỊCH VỤ TƯ VẤN HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG

Hình thức của hợp đồng là Cách thức thể hiện sự thỏa thuận của các bên. Khi các bên thỏa thuận giao kết hợp đồng bằng hình thức nhất định, thì hợp đồng được xem là đã giao kết khi đã tuân theo hình thức đó (bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành […]

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Hợp đồng mua bán hàng hóa là loại hợp đồng rất phổ biến ở thời điểm hiện nay, trong quá trình tư vấn Luật 7S đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa, cụ thể: hình thức hợp đồng, các nội dung bắt buộc của hợp đồng, […]

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ – HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Hợp đồng Dân sự và Thương mại đều là những loại hợp đồng thông dụng hay gặp.Việc phân biệt và hiểu rõ bản chất của 02 loại hợp đồng này rất quan trọng trong việc tuân thủ cũng như giải quyết khi có tranh chấp phát sinh. Luật 7S trân trọng gửi tới Quý khách […]

TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

1. Khái niệm hợp đồng dịch vụ Theo Điều 513  Bộ luật dân sự năm 2015 về Hợp đồng dịch vụ như sau: “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ […]

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ KINH DOANH

Hợp đồng thuê nhà kinh doanh là văn bản giao kết giữa bên cho thuê và bên thuê về việc cho phép sử dụng căn nhà được thuê phục vụ mục đích làm trụ sở kinh doanh, buôn bán. Nội dung hợp đồng thuê nhà kinh doanh gồm thông tin của: – Bên thuê nhà – […]

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Trong Luật thương mại Việt Nam không có khái niệm Hợp đồng thương mại, nhưng có thể hiểu Hợp đồng thương mại là hình thức pháp lý của hành vi thương mại, là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (ít nhất một trong các bên phải là thương nhân hoặc các chủ thể […]

Các điểm giống và khác nhau giữa Hợp đồng dân sự – Hợp đồng thương mại

Hợp đồng Dân sự và Thương mại đều là những loại hợp đồng thông dụng hay gặp.Việc phân biệt và hiểu rõ bản chất của 02 loại hợp đồng này rất quan trọng trong việc tuân thủ cũng như giải quyết khi có tranh chấp phát sinh. Luật 7S trân trọng gửi tới Quý khách […]

Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại

Một trong những hoạt động thương mại phổ biến nhất hiện nay đó là nhượng quyền thương mại. Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các […]

Tư vấn soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản

Một trong những giao dịch được thực hiện nhiều trên thực tiễn đó là tặng cho tài sản. Tuy nhiên, khi tiến hành các giao dịch này thì các chủ thể tham gia thường thực hiện giao kết bằng lời nói hoặc hành vi cụ thể. Từ đó dễ dẫn đến tranh chấp phát sinh […]

Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê khoán

Hợp đồng thuê khoán tài sản là một loại hợp đồng đang được sử dụng khá nhiều trong thực tế. Tuy nhiên, chủ thể tham gia quan hệ thuê khoán thường giao kết giao dịch này bằng hành vi cụ thể thay vì xác lập hợp đồng văn bản. Từ đó dẫn đến nhiều tranh […]

DMCA.com Protection Status