Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO SỮA DINH DƯỠNG

 

Để có được giấy phép quảng cáo sữa dinh dưỡng, Luật 7S xin tư vấn cho các doanh nghiệp cần thực hiện hai thủ tục: Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáoĐề nghị xác nhận nội dung quảng cáo.

I. Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo

 1. Cơ quan thực hiện: Cục an toàn thực phẩm
 2. Hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo
 • Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo ;
 • Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
 • Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
 • Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch bản dự kiến quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh;
 • Đối với quảng cáo trên các phương tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội dung) dự kiến quảng cáo (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
 • Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi trong bản công bố sản phẩm thì phải có tài liệu khoa học chứng minh (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)

      3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy tiếp nhận xác nhận nội dung quảng cáo

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo gửi hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đến cơ quan cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.
 • Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ và trả kết quả theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018.

Trong trường hợp không đồng ý với nội dung quảng cáo của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần.

 • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.
 • Bước 4: Trả Giấy tiếp nhận xác nhận nội dung quảng cáo.

       4. Phí, lệ phíPhí thẩm định Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo trên phương tiện Truyền hình, phát thanh: 1.200.000 đồngLệ phí cấp Giấy chứng nhận quảng cáo sản phẩm: 150.000/ 1 lần cấp

II. Đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo

 1. Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo, nếu có các loại giấy tờ sau:
 • Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất
 • Giấy phép lưu hành sản phẩm
 • Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

      2. Nộp một bộ hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:
 • Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;
 • Quảng cáo không phải báo nói, báo hình: 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;
 • Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các tài liệu:
 • Mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể);
 • Nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự;
 • Bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên (Báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn, trình độ phù hợp với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo.
 • Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y dược hoặc lĩnh vực liên quan từ đại học trở lên).
 • Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.
 • Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
 • Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng, thông tin của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu tính năng, công dụng, thông tin không có trong bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

       3. Thủ tục cấp:

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em đến Cục an toàn thực phẩm
 • Bước 2: Cục an toàn thực phẩm tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị cho đơn vị sửa đổi, bổ sung. Và thời gian cho đơn vị thay đổi hoàn chỉnh hồ sơ là tối đa 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thẩm quyền. Qúa thời hạn 90 ngày trên hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực.
 • Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lỹ do không cấp.

 

Nếu bạn còn khó khăn, vướng mắc nào, Luật 7S rất vui lòng giải đáp mọi vấn đề cho bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ

Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương

Email: lienhe@luat7s.com

 

 

Đọc thêm

Thẻ tag: cấp giấy phép quảng cáo sữa dinh dưỡnghồ sơ giấy phép quảng cáo sữanội dung quảng cáo sữaquảng cáo sữa dinh dưỡngsữa dinh dưỡng

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết: