Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ (Điều 513 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015) XEM […]

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định người lao động

Không có việc làm, không có thu nhập là bài toán đang làm đau đầu nhiều người lao động hiện nay. Làm gì để có tiền tiêu khi đang không có việc? Người lao động hãy xét đến các điều kiện của mình để được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian này. XEM […]

Mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất năm 2020

Các việc làm trong xã hội ngày nay đều phải tuân thủ những quy định của pháp luật để tránh bị sai phạm gây mất trật tự xã hội. Mỗi lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh lại có những văn bản quy phạm pháp luật riêng để điều chỉnh.Trong lĩnh vực doanh nghiệp, cùng với […]

Cập nhật các mẫu hợp đồng mua bán mới nhất tại Việt Nam

Mua bán hàng hóa là một hoạt động thương mại giữa bên mua và bên bán, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng […]

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN

1. Căn cứ pháp lý – Bộ luật dân sự năm 2015; – Luật thương mại năm 2005; – Nghị định 35/2006/NĐ-CP hướng dẫn luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại; – Nghị định 120/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính nghị định hướng dẫn luật thương mại. 2. Khái niệm Hợp đồng […]

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Quan hệ thương mại được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý chủ yếu là hợp đồng. Hợp đồng trong kinh doanh, thương mại có bản chất của hợp đồng nói chung, là sự thoả thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan […]

HỢP ĐỒNG KINH TẾ HAY HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI?

Trong quá trình hoạt động tư vấn, Luật 7S được các rất nhiều câu hỏi từ các doanh nghiệp liên quan đến hợp đồng kinh tế, hợp đồng doanh nghiệp như “Bây giờ, chúng tôi muốn ký kết hợp đồng kinh tế thì căn cứ vào văn bản pháp luật nào?”. Ngoài ra, trong quá […]

PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

1. Khái niệm hợp đồng dịch vụ Theo quy định tại Điều 513 BLDS 2015 quy định về hợp đồng dịch vụ như sau: Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng […]

THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

“ Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác” (Điều 405 BLDS). Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là cơ sở pháp lý để xác định thời điểm phát sinh quyền và […]

TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Hợp đồng kinh tế là hợp đồng về trao đổi, mua bán hàng hóa và thực hiện những dịch vụ gắn với hoạt động thương mại đó. Luật 7s tự hào là một trong những hãng luật có uy tín về cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế, thương mại […]

TƯ VẤN SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi, chấm dứt hợp đồng và giải quyết hậu quả của việc sửa đổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.Trong trường hợp hợp đồng được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực, đăng ký hoặc cho phép thì việc sửa đổi hợp đồng cũng phải […]

TƯ VẤN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG QUAN HỆ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Hợp đồng mua bán hàng hóa có bản chất chung của hợp đồng, là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán. 1. Áp dụng pháp luật trong quan hệ hợp đồng thương mại có luật chuyên ngành điều chỉnh Quan hệ […]

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Bất kỳ hoạt động kinh tế nào đều có thể phát sinh 1 hoặc nhiều hợp đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện hợp đồng không phải đối tác nào cũng tự giác thực hiện và thực hiện 1 cách đầy đủ, thậm chí còn gây thiệt hại. Vậy, trong trường hợp này làm sao để […]

CÁC NGUYÊN TẮC KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Pháp luật Việt Nam không có quy định rõ ràng về Hợp đồng thương mại, nhưng có thể hiểu Hợp đồng thương mại là hình thức pháp lý của hành vi thương mại, là sự thỏa thuận giữa các chủ thể với nhau nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của […]

TƯ VẤN CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

  Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015 quy định 9 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại Điều 292 bao gồm: cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, kỹ quỹ, bảo lưu quyền sở hữu, tín chấp và cầm giữ tài sản. So với BLDS 2005, […]

DMCA.com Protection Status