Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Thủ Tục & Quy Trình Đăng Ký Nhãn Hiệu Như Thế Nào?

Thủ Tục & Quy Trình Đăng Ký Nhãn Hiệu Như Thế Nào?

Bạn có một loại sản phẩm, hàng hoá hoặc dịch vụ, Bạn là người sáng chế, phát minh và phát triển nó. Bạn không muốn bị các đối thủ đánh cắp bản quyền và việc cần làm lúc này của bạn chính là đăng ký nhãn hiệu độc quyền?. Vậy

Xem tiếp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN

1. Căn cứ pháp lý: - Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 - Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật dân sự luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên

Xem tiếp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Đối với những công ty sản xuất, những giá trị mà sáng chế đem lại là vô cùng quý

Xem tiếp
THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

[caption id="attachment_3077" align="aligncenter" width="600"]                                           THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ[/caption] 1. Cơ sở pháp lý - Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009)

Xem tiếp
QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN ƯU TIÊN VÀ MỘT SỐ LƯU Ý

QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN ƯU TIÊN VÀ MỘT SỐ LƯU Ý

Trong quá trình tư vấn về sở hữu trí tuệ, Luật 7S nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến “quyền ưu tiên” khi đăng ký bảo hộ các đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn

Xem tiếp
HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ

[caption id="attachment_3056" align="aligncenter" width="600"]                                     HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ[/caption] Hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì các sản phẩm trí tuệ ngày càng

Xem tiếp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

[caption id="attachment_3066" align="aligncenter" width="600"]                                                HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ[/caption] Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng

Xem tiếp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN ĐỐI VỚI BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH

[caption id="attachment_3069" align="alignnone" width="600"] THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN ĐỐI VỚI BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH[/caption] Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả,

Xem tiếp
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN ĐỐI VỚI BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

Hiện nay, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ngày càng phong phú cả về chất lượng và số lượng. Do đó, không quá khi nói, trong xu thế toàn cầu hóa này, thương hiệu đóng vai trò lớn trong quyết định sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp; nhãn

Xem tiếp

THỜI HẠN VÀ PHẠM VI BẢO HỘ SÁNG CHẾ

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Đối với những công ty sản xuất, những giá trị mà sáng chế đem lại là vô cùng quý

Xem tiếp
HN: 093.6778.880
HCM: 0911.173.322