Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

MUA BÁN DOANH NGHIỆP M&A

Mua bán (Acquisition) và Sáp nhập (Merger) doanh nghiệp (M&A) là cách thức để các doanh nghiệp mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của mình, đem lại thu nhập cho chủ sở hữu và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, hoạt động M&A tại Việt Nam được cho là khá phức tạp do sự sơ khai của các quy định pháp luật liên quan, cùng với đặc điểm tính chất môi trường kinh doanh không ổn định, doanh nghiệp hoạt động chưa hoàn toàn minh bạch và có đặc trưng văn hóa riêng đã gây nhiều khó khăn, rủi ro pháp lý cho các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, thẩm định doanh nghiệp mua hoặc bán, đàm phán, ký kết, thực hiện giao dịch M&A và xử lý các vấn đề phát sinh sau giao dịch M&A. Và tùy từng trường hợp cụ thể, các giao dịch M&A có thể chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp, luật cạnh trạnh, luật đầu tư, luật chứng khoán và quy định của pháp luật về giao dịch hợp đồng.

Công ty Luật 7S là một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các giao dịch M&A bao gồm: Tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan tới giao dịch M&A, làm môi giới cho các đơn vị có nhu cầu Mua bán sáp nhập doanh nghiệp, Thu mua các doanh nghiệp đóng thuế đầy đủ, tài chính minh bạch, hoạt động lâu năm và đa dạng ngành nghề…

Công ty Luật 7S cung cấp tới quý khách hàng các thủ tục pháp lý liên quan tới giao dịch M&A:

1. Tư vấn các Quy định của pháp luật và phương thức thực hiện giao dịch M&A

– Tư vấn chính sách và pháp luật liên quan: các vấn đề về sở hữu, mua bán cổ phần/vốn góp, quyền kiểm soát và chi phối doanh nghiệp, quyền quản trị và điều hành doanh nghiệp;

– Tư vấn về phương thức thực hiện giao dịch và cơ cấu giao dịch M&A, khả năng thực hiện giao dịch trên thực tế và giải quyết thủ tục tại cơ quan nhà nước;

– Tư vấn giải pháp, chiến lược nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh của nhà đầu tư, quyền kiểm soát và chi phối doanh nghiệp, quyền quản trị và điều hành doanh nghiệp…

2. Thẩm định pháp lý về doanh nghiệp mua hoặc bán

– Thay mặt nhà đầu tư thực hiện khảo sát, thẩm định pháp lý về doanh nghiệp dự kiến mua hoặc bán;

– Cung cấp cho nhà đầu tư báo cáo nghiên cứu pháp lý về các vấn đề pháp lý liên quan tới tình trạng doanh nghiệp dự kiến mua hoặc bán: Quy chế nội bộ, vốn và quan hệ sở hữu vốn, tài sản, nghĩa vụ hợp đồng, nghĩa vụ tài chính, lao động, các tranh chấp pháp lý; Giấy phép kinh doanh; Cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn của doanh nghiệp có khả năng tạp ra hậu quả pháp lý không tốt sau này;

3. Tư vấn soạn thảo hợp đồng M&A, hợp đồng và các tài liệu liên quan

– Tư vấn điều kiện pháp lý và lựa chọn hình thức, cơ cấu hợp đồng phù hợp với phương thức thực hiện giao dịch M&A đã lựa chọn;

– Soạn thảo Hợp đồng M&A và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến giao dịch M&A;

– Đại diện đàm phán với các bên tư vấn, tài trợ, môi giới, phát hành chứng khoán…liên quan tới cơ cấu giao dịch M&A;

– Đánh giá và tư vấn về nội dung đàm phán, điều chỉnh lại hợp đồng M&A và tài liệu, hợp đồng khác liên quan đến giao dịch M&A dựa trên kết quả đàm phán.

4. Đăng ký hợp đồng M&A

– Thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng M&A với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký tập trung kinh tế).

– Nhận và bàn giao kết quả đăng ký hợp đồng M&A cho nhà đầu tư.

5. Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh sau giao dịch M&A

– Chuyển giao sổ cổ đông/thành viên, quyền sở hữu cổ phần/vốn góp;

– Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với thỏa thuận giao dịch M&A,

– Chuẩn bị các biên bản, nghị quyết, thông báo báo chí liên quan đến việc kết thúc giao dịch M&A;

– Các vấn đề về miễn nhiệm – bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp,

– Các khiếu nại của người lao động do thay đổi quy chế lao động – tiền lương,

– Chuyển giao hay chấm dứt quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp của doanh nghiệp;

– Giải quyết các vi phạm, tranh chấp về giao dịch M&A, giao dịch khác hay tài sản của doanh nghiệp;

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ

Đọc thêm

Video Luật 7S

HN: 093.6778.880
HCM: 0911.173.322