Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập, khi Công ty có nhu cầu thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( trụ sở, ngành nghề, mục tiêu đầu tư, nhà đầu tư, vốn đầu tư…) thì cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bài viết này sẽ chia sẻ các nội dung cho các bạn nhân viên vị trí là hành chính, nhân sự,  pháp chế, chủ doanh nghiệp hay trợ lý phiên dịch cho Giám đốc nắm được hồ sơ, thủ tục để có thể biết được các công việc cần thực hiện. Sau khi nghiên cứu xong, nếu có nội dung chưa rõ, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thêm thông tin, hướng giải quyết và hồ sơ (hoàn toàn hỗ trợ miễn phí) nhé.

I. HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

1. Thành phần hồ sơ

Trường hợp dự án không phải xin chủ trương đầu tư, thành phần hồ sơ gồm có: 

(i) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; (theo mẫu);

(ii) Văn bản đề xuất dự án đầu tư (trong trường hợp dự án thay đổi quy mô, vốn đầu tư, mục tiêu hoạt động) bao gồm các nội dung:

+ Nhà đầu tư thực hiện dự án

+ Mục tiêu đầu tư

+ Quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn

+ Địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư

+ Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án; 

(iii) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

(iv)  Biên bản họp về việc điều chỉnh dự án đầu tư của các nhà Đầu tư;

(v)  Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

(vi) Văn bản ủy quyền;

(vii) Các tài liệu chứng minh việc điều chỉnh nội dung dự án là có căn cứ và hợp pháp

– Bản sao công chứng hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

– Bản sao công chứng bản dịch hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác  xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Bản sao công chứng hộ chiếu đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Văn bản chứng minh tài chính: Bản sao công chứng dịch thuật một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; sao kê số dư tài khoản ngân hàng

– Văn bản chứng minh địa điểm thực hiện dự án: Bản sao công chứng Hợp đồng thuê địa điểm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Văn bản chứng minh đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc chưa được cam kết trong WTO: Bản sao giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện

– Và các tài liệu chứng minh khác (nếu có).

Trường hợp dự án phải xin chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thì ngoài các tài liệu trên cần phải có thêm:

(viii) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư

(xi) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính

Trường hợp dự án phải xin chủ trương của Chính phù, thì ngoài các tài liệu trên cần phải có thêm:

– Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);

– Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;

– Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

2. Nơi nộp hồ sơ:

– Cơ quan đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh: Đối với dự án nằm ngoài khu công nghiệp

– Ban quản lý khu kinh tế: đối với dự án nằm trong khu công nghiệp

3. Thời gian giải quyết: 10 -15 ngày làm việc

4. Kết quả thủ tục: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Thành phần hồ sơ 

(i) Giấy đề nghị đăng ký/ thông báo thay đổi;

(ii) Biên bản họp HĐTV/ Đại hội đồng cổ đông/ HĐQT;

(iii) Quyết định HĐTV/ HĐQT, Đại hội đồng cổ đông;

(iii) Văn bản ủy quyền;

(iv) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh);

(v) Tài liệu chứng minh việc thay đổi: Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ chiếu cổ đông/ thành viên, bản sao tài liệu chứng minh tư cách pháp lý cổ đông là tổ chức…, các tài liệu khác.

2. Nơi nộp hồ sơ:

– Nộp online: Qua cổng thông tin điện tử Bộ kế hoạch và Đầu tư. Cần phải có tài khoản nộp hồ sơ

– Nộp offline: Qua bộ phận một cửa cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu Tư

3. Thời gian giải quyết: 04 – 05 ngày làm việc

4. Kết quả thủ tục: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Một số lưu ý sau khi thực hiện hoạt động điều chỉnh:

– Đối với doanh nghiệp chưa có giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cập nhật giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là làm tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Đối với doanh nghiệp bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải xin giấy phép kinh doanh (giấy phép con) để đáp ứng đủ điều kiện khi kinh doanh

– Và các nghĩa vụ khác (theo hướng dẫn bởi Bộ kế hoạch đầu tư, hình ảnh dưới đây)

II. DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ LUẬT 7S

 • Thực hiện xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến yêu cầu: thay đổi tên dự án, nhà đầu tư, bổ sung ngành nghề, tăng giảm vốn đầu tư….
 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ; dịch hồ sơ, công chứng…;
 • Đại diện theo ủy quyền của Khách hàng để nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước;
 • Theo dõi, cập nhật thông tin xử lý hồ sơ;
 • Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho khách hàng;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn các thủ tục về thuế, kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn và giới thiệu đơn vị dịch vụ kiểm toán uy tín và phù hợp với khách hàng;

II.  KHÁCH HÀNG LUẬT 7S BAO GỒM

 • Các công ty/cá nhân nước ngoài ( Mỹ, châu âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
 • Các công ty luật/ tư vấn đang cần tìm đối tác hỗ trợ dịch vụ soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 • Các tổ chức xúc tiến thương mại, cộng tác viên là Kế toán, hành chính, pháp chế tại các Công ty vốn đầu tư nước ngoài

Một số phản hồi của khách hàng về chúng tôi

Tập đoàn Nexttech (Singapore): “Tôi hợp tác với lãnh đạo Luật 7S trước khi Luật 7S thành lập trong dịch vụ về tư vấn doanh nghiệp và đầu tư. Tôi đánh giá cao phong cách làm việc chuyên nghiệp và thái độ nhiệt tình của bên Luật 7S. Các bạn luôn đạt được kết quả tốt theo yêu cầu của chúng tôi” – Ms. Mây – Trưởng pháp chế

Tập đoàn APG: “7S là đội ngũ năng động và đầy nhiệt huyết. 7S đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước. Ms. Hiền – Trưởng pháp chế

Tập đoàn Vicostone: “Rất ấn tượng về 7S, chính xác và kết quả ra sớm hơn mong đợi” – Ms. Hiền Pháp chế

Công ty Hệ Thống Mới (Nhật Bản): “Luật 7S xử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề rất đúng thời gian cam kết trong hợp đồng. Chúc công ty ngày càng phát triển và thành công” – Ms. Thủy – Kế toán Trưởng”

Công ty Jin Golf Park (Hàn quốc): “Cảm ơn Luật 7S rất nhiều. 7S đã giúp chúng tôi triển khai hoạt động kinh doanh phòng golf, vượt qua những khó khăn pháp lý ban đầu một cách thuận lợi. Sẽ là miễn phí, nếu Mr. James có nhu cầu tới tập golf và chơi gofl tại Công ty tôi” Ms. Ki Ea Jin – Giám đốc,

Tập đoàn EVERON (Hàn Quốc): ” Cảm ơn Luật 7S đã hỗ trợ chúng tôi liên quan đến một số yêu cầu pháp lý. Chúc luật 7S ngày càng  thành công và phát triển hơn” – Ms. Soji Vi – Trưởng pháp chế Tập đoàn Everon

Xem thêm khách hàng khác

III. LỢI ÍCH KHI LỰA CHỌN LUẬT 7S CUNG CẤP DỊCH VỤ 

Lý do 1: Luật 7S có mối quan hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp, giúp công việc tiến hành nhanh hơn gấp 2 lần so với các đơn vị tư vấn khác. Xử lý được các trường hợp khó xin phép.

Lý do 2: Giao dịch bằng tiếng anh. Đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và nhiều năm kinh nghiệm tại các hãng luật uy tín tại Hà Nội, HCM.

Lý do 3: Luôn đưa ra những giải pháp tốt nhất, sẵn sàng tuỳ biến dịch vụ dựa trên lợi ích khách hàng, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian

Để yêu cầu hỗ trợ thêm thông tin về nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi:

LIÊN HỆ TƯ VẤN: 093.677.8880  hoặc : 0911.173.322

Email: lienhe@luat7s.com

 

Đọc thêm

Video Luật 7S

HN: 093.6778.880
HCM: 0911.173.322