Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Luật 7S chuyên cung cấp các gói giải pháp đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp để giải quyết vấn đề thành lập công ty cho người nước ngoài tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý của Luật 7S có kinh nghiệm chuyên sâu với gần 10 năm kinh nghiệm về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài kể từ khi Việt Nam bắt đầu quá trình đổi mới để thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân. Phạm vi hành nghề của chúng tôi bao gồm việc hỗ trợ các nhà đầu tư đáp ứng được các điều kiện của pháp luật Việt Nam, điều ước và cam kết quốc tế để họ có thể đầu tư vào Việt Nam, như xin giấy phép đầu tư, đáp ứng các điều kiện kinh doanh, thu xếp đất đai đến soạn thảo các điều khoản về trọng tài và các điều khoản liên quan.

Chúng tôi cam kết tư vấn và cung cấp cho khách hàng những giải pháp tối ưu với mức chi phí hợp lý nhất, thủ tục đơn giản, tiết kiệm thời gian nhất, bảo đảm tính hiệu quả nhất và an toàn pháp lý cao nhất.

I. CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Luật 7S thống kê các quy định sẽ điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Nhà đầu tư, cụ thể như sau:

  1. Luật Doanh nghiệp năm 2014;
  2. Luật Đầu tư năm 2014;
  3. Nghị định 83/2015/NĐ-CP;
  4. Nghị định 50/2016/NĐ-CP;
  5. Nghị định 118/2015/NĐ-CP;
  6. Thông tư 12/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước;
  7. Thông tư 03/2018/TT-BKHDT của Bộ kế hoạch Đầu Tư;
  8. Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT.

II. TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ

TT

Tài liệuLuật 7S

Nhà đầu tư

THỦ TỤC TẠI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1.Bản scan điều lệ của Nhà đầu tư

X

2.Đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

X

3.Biên bản họp về việc đầu tư ra nước ngoài (với nhà đầu tư là tổ chức)

X

4.

Nghị quyết về việc đầu tư ra nước ngoài (với nhà đầu tư là tổ chức)

X

5.Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng bằng hoặc lớn hơn vốn đầu tư ra nước ngoài. 

Hướng dẫn

6.Cam kết thu xếp ngoại tệ của ngân hàng (Trường hợp Nhà đầu tư chỉ có tiền Việt Nam đồng) hoặc Căn bản cam kết của Nhà đầu tư tự cân đối nguồn ngoại tệ (Trường hợp Nhà đầu tư có sẵn ngoại tệ trong tài khoản). 

Cung cấp mẫu

X

7.01 bản gốc Thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của chi cục thuế.Cung cấp mẫu

X

8.01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Nhà đầu tư/ sổ hộ khẩu đổi với nhà đầu tư là cá nhân;

X

9.01 bản sao CMND/CCCD/HC người đại diện/nhà đầu tư là cá nhân;

X

THỦ TỤC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

1.Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối

X

2.Bản gốc xác nhận của tổ chức tín dụng nơi Nhà đầu tư mở tài khoản ngân hàng với mục đích đầu tư ra nước ngoài, loại ngoại tệ là USD, số tài khoản, tên tài khoản

 X

3.Bản gốc văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước đối với trường hợp đã chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

X

4.01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/sổ hộ khẩu (với nhà đầu tư là cá nhân) chứng thực trong vòng 06 tháng của công ty;

X

5.01 bản sao CMND/CCCD/HC người đại diện/ nhà đầu tư là cá nhân

X

6.01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

về việc lập công ty

X

7.01 dịch thuật công chứng Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận thành lập công ty tại Nước ngoài

X

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định của điều 52, Luật đầu tư 2014. Việc đăng ký đầu tư sẽ thực hiện qua 02 giai đoạn chính: tại Bộ Kế hoạch Đầu tư và Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Hà Nội. (điều 5, Thông tư 12/2016/TT-NHNN)

Trường hợp không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư ở nước ngoài Nhà đầu tư có thể bị phạt 5.000.000d-10.000.000d, Đầu tư ra nước ngoài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận mức phạt từ 50.000.000d – 60.0000.000d, đồng thời buộc thực hiện thủ tục, báo cáo theo quy định tại điều 15 nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

IV. THỦ TỤC SAU KHI ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Nhà đầu tư được cấp một tài khoản để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. Thông tin tài khoản và hướng dẫn đăng nhập được gửi kèm tại “Thông báo về việc cấp tài khoản thực hiện chế độ báo cáo dự án đầu tư ra nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” của Bộ kế hoạch và đầu tư. Theo đó, Nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục sau:

1. Gửi thông tin người quản lý tài khoản

Sau khi thực hiện đăng nhập vào tài khoản được cấp, Nhà đầu tư gửi bản cứng “Phiếu xác nhận sử dụng tài khoản báo cáo dự án đầu tư ra nước ngoài” (gửi kèm) về Cục đầu tư nước ngoài (Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu- Ba Đình – Hà Nội) hoặc (bản chụp/scan) vào hòm thư: phongdtrnn@gmail.com

2. Thực hiện báo cáo định kỳ

2.1. Thực hiện báo cáo định kỳ về việc thực hiện dự án đầu tư

a. Kỳ báo cáo

– Báo cáo quý:  Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ tới Bộ Kế hoạch và Đầu

tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư (nếu có) trước ngày 21 của tháng cuối kỳ báo cáo.

– Báo cáo năm: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư (nếu có) trước ngày 21 tháng 12 của kỳ báo cáo.

b. Mẫu biểu báo cáo

– Báo cáo quý: Báo cáo định kỳ hằng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT- BKHĐT.

– Báo cáo năm: Báo cáo định kỳ hằng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT- BKHĐT.

c. Quy định về gửi báo cáo

Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư gửi các báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư bằng tài khoản đã được cấp.

2.2. Thực hiện báo cáo định kỳ về việc tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

a. Kỳ báo cáo

Định kỳ hàng quý (chậm nhất vào ngày 5 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo), nhà đầu tư phải báo cáo tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cho từng dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

b. Mẫu biểu báo cáo

Thực hiện báo cáo theo mẫu tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 12/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

c. Cơ quan tiếp nhận

Nhà đầu tư gửi báo cáp đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh.

V. PHÍ DỊCH VỤ

Vui lòng liên hệ để được báo giá chi tiết.

Đừng để những vướng mắc về pháp lý làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của doanh nghiệp
bạn. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời:

Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương

          Email: lienhe@luat7s.com

Đọc thêm

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết:

Video Luật 7S

HN: 093.6778.880
HCM: 0911.173.322