Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

Đăng ký thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước

Chào mừng bạn đến với Luật 7S – Đối tác đáng tin cậy trong việc đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam – Thủ tục thực hiện tại Bộ kế hoạch đầu tư và Ngân hàng nhà nước.

Chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với thời gian xin cấp phép đúng theo quy định. Với kinh nghiệm làm điều chỉnh, đăng ký mới cho nhiều khách hàng doanh nghiệp tư nhân có thương hiệu lớn trong lĩnh vực công nghệ, ý tế, thương mại bán lẻ tiêu dùng và bất động sản ra các nước Mỹ, Singapore và khu vực ASEAN chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa thủ tục và giúp doanh nghiệp đạt được các giấy phép theo tiến độ đầu tư của mình.

 Theo thống kê từ cục đầu tư nước ngoài, Lũy kế đến ngày 20/2/2023, Việt Nam đã có 1.617 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam hơn 21,89 tỷ USD, tập trung nhiều nhất vào các địa bàn lần lượt là Lào (21,8%); Campuchia (13,4%); Venezuela (8,3%)… (Nguồn baodautu.vn)

Chúng tôi cũng xin gửi đến bạn thông tin hướng dẫn các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động đăng ký đầu tư ra nước ngoài, cũng như tài liệu cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục đăng ký dưới đây: 

I. CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Luật 7S thống kê các quy định sẽ điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Nhà đầu tư, cụ thể như sau:

 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 2. Luật Đầu tư năm 2014;
 3. Nghị định 83/2015/NĐ-CP;
 4. Nghị định 50/2016/NĐ-CP;
 5. Nghị định 118/2015/NĐ-CP;
 6. Thông tư 12/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước;
 7. Thông tư 03/2018/TT-BKHDT của Bộ kế hoạch Đầu Tư;
 8. Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT.

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định của điều 52, Luật đầu tư 2014. Việc đăng ký đầu tư sẽ thực hiện qua 02 giai đoạn chính: tại Bộ Kế hoạch Đầu tư và Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Hà Nội. (điều 5, Thông tư 12/2016/TT-NHNN)

Thời gian: 60-90 ngày

 

III. TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ

Dưới đây là danh sách các tài liệu cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng như tại Ngân hàng Nhà nước:

THỦ TỤC TẠI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 1. Bản scan điều lệ của Nhà đầu tư.
 2. Đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
 3. Biên bản họp về việc đầu tư ra nước ngoài (với nhà đầu tư là tổ chức).
 4. Nghị quyết về việc đầu tư ra nước ngoài (với nhà đầu tư là tổ chức).
 5. Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng bằng hoặc lớn hơn vốn đầu tư ra nước ngoài.
 6. Cam kết thu xếp ngoại tệ của ngân hàng (Trường hợp Nhà đầu tư chỉ có tiền Việt Nam đồng) hoặc Căn bản cam kết của Nhà đầu tư tự cân đối nguồn ngoại tệ (Trường hợp Nhà đầu tư có sẵn ngoại tệ trong tài khoản).
 7. 01 bản gốc Thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của chi cục thuế.
 8. 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Nhà đầu tư/ sổ hộ khẩu đối với nhà đầu tư là cá nhân.
 9. 01 bản sao CMND/CCCD/HC người đại diện/nhà đầu tư là cá nhân.

THỦ TỤC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 1. Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối.
 2. Bản gốc xác nhận của tổ chức tín dụng nơi Nhà đầu tư mở tài khoản ngân hàng với mục đích đầu tư ra nước ngoài, loại ngoại tệ là USD, số tài khoản, tên tài khoản.
 3. Bản gốc văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền Nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước đối với trường hợp đã chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
 4. 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/sổ hộ khẩu (với nhà đầu tư là cá nhân) chứng thực trong vòng 06 tháng của công ty.
 5. 01 bản sao CMND/CCCD/HC người đại diện/ nhà đầu tư là cá nhân.
 6. 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài về việc lập công ty.
 7. 01 dịch thuật công chứng Giấy chứng nhận thành lập công ty tại Nước ngoài.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết về các bước thực hiện thủ tục này. 0936778880

IV. THỦ TỤC SAU KHI ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Nhà đầu tư đáp ứng các thủ tục tại nước tiếp nhận đầu tư. Đồng thời, Nhà đầu tư được cấp một tài khoản để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. Thông tin tài khoản và hướng dẫn đăng nhập được gửi kèm tại “Thông báo về việc cấp tài khoản thực hiện chế độ báo cáo dự án đầu tư ra nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư” của Bộ kế hoạch và đầu tư. Theo đó, Nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục sau:

1. Gửi thông tin người quản lý tài khoản

Sau khi thực hiện đăng nhập vào tài khoản được cấp, Nhà đầu tư gửi bản cứng “Phiếu xác nhận sử dụng tài khoản báo cáo dự án đầu tư ra nước ngoài” (gửi kèm) về Cục đầu tư nước ngoài (Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu- Ba Đình – Hà Nội) 

2. Thực hiện báo cáo định kỳ

2.1. Thực hiện báo cáo định kỳ về việc thực hiện dự án đầu tư

a. Kỳ báo cáo

– Báo cáo quý:  Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ tới Bộ Kế hoạch và Đầu

tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư (nếu có) trước ngày 21 của tháng cuối kỳ báo cáo.

– Báo cáo năm: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư (nếu có) trước ngày 21 tháng 12 của kỳ báo cáo.

b. Mẫu biểu báo cáo

– Báo cáo quý: Báo cáo định kỳ hằng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT- BKHĐT.

– Báo cáo năm: Báo cáo định kỳ hằng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT- BKHĐT.

c. Quy định về gửi báo cáo

Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư gửi các báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư bằng tài khoản đã được cấp.

2.2. Thực hiện báo cáo định kỳ về việc tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

a. Kỳ báo cáo

Định kỳ hàng quý (chậm nhất vào ngày 5 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo), nhà đầu tư phải báo cáo tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cho từng dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

b. Mẫu biểu báo cáo

Thực hiện báo cáo theo mẫu tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 12/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

c. Cơ quan tiếp nhận

Nhà đầu tư gửi báo cáp đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Trường hợp không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư ở nước ngoài Nhà đầu tư có thể bị phạt 5.000.000d-10.000.000d, Đầu tư ra nước ngoài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận mức phạt từ 50.000.000d – 60.0000.000d, đồng thời buộc thực hiện thủ tục, báo cáo theo quy định tại điều 15 nghị định 50/2016/NĐ-CP.

V. PHÍ DỊCH VỤ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết về phí dịch vụ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chính xác và minh bạch về các khoản phí liên quan đến dịch vụ đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tư vấn và đưa ra giải pháp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của doanh nghiệp của bạn. Hãy liên hệ ngay để nhận sự hỗ trợ tận tâm và tư vấn chuyên nghiệp từ Luật 7S

Đọc thêm

Video Luật 7S

HN: 093.6778.880
HCM: 0911.173.322