Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

Những yêu cầu thường niên cho doanh nghiệp tại Singapore

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty, ngoài việc cân nhắc bài toán kinh doanh, doanh nghiệp cũng cần lưu ý tuân thủ những yêu cầu và quy định pháp lý đối với doanh nghiệp về những hoạt động thường niên. Thông qua bài viết dưới đây, Luật 7S sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin đầy đủ về các loại hoạt động, văn bản hay báo cáo doanh nghiệp cần thực hiện hàng năm.

1. Họp đại hội cổ đông thường niên (AGM)

Mục đích của Đại hội đồng thường niên (AGM) là đưa ra một bức tranh chính xác và toàn diện về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nói cách khác, đại hội là nơi mà giám đốc chịu trách nhiệm cho mọi con số trong báo cáo tài chính trước các cổ đông để tránh sự lạm dụng quyền hạn giữa các giám đốc và đảm bảo sự minh bạch.

Theo Luật Công ty Singapore (Companies Act), mọi công ty được thành lập tại Singapore được yêu cầu triệu tập AGM ít nhất một lần một năm.

Luật cũng đặt các điều kiện cho việc tổ chức AGM. Sau đây là một số điều mà bạn cần chú ý:

– Cuộc họp AGM đầu tiên phải được tổ chức trong vòng 18 tháng sau ngày thành lập công ty;

– Các cuộc họp AGM tiếp theo được tổ chức cách nhau không quá 15 tháng tính từ AGM trước đó;

Tất cả các báo cáo tài chính và/hoặc tài khoản phải được cập nhật trong vòng 6 tháng trước khi AGM diễn ra;

Nếu công ty bạn sở hữu là công ty tư nhân, bạn có thể không tổ chức AGM nhưng phải có một nghị quyết chung được đa số các cổ đông của công ty đồng ý. Một khi bạn đưa ra nghị quyết đã đáp ứng được điều kiện, công ty bạn sẽ không cần phải tổ chức AGM.

2. Kiểm toán báo cáo tài chính

Theo Luật Doanh Nghiệp, báo cáo tài chính phải được kiểm toán trước khi tổ chức đại hội cổ đông thường niên. ACRA cũng quy định rằng báo cáo tài chính phải được kiểm toán xác nhận theo Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính của Singapore (SFRS) trước khi nộp. Như đã đề cập ở phần trước, bổ nhiệm kiểm toán viên trong vòng 3 tháng sau khi thành lập công ty là một yêu cầu bắt buộc đối với các công ty Singapore.

Tuy nhiên, các công ty tư nhân (private company) có quy mô nhỏ sẽ được miễn trừ khỏi nghĩa vụ kiểm toán khi thỏa mãn 2 trên 3 điều kiện sau trong 2 năm tài chính liên tiếp trước đó:

 • Tổng doanh thu trong mỗi năm tài chính không vượt quá 10 triệu đô
 • Tổng giá trị tài sản vào cuối mỗi năm tài chính không vượt quá 10 triệu đô
 • Công ty có không quá 50 nhân viên vào cuối mỗi năm tài chính.

Ngoài ra, doanh nghiệp tư nhân (sole proprietorship), công ty hợp danh (general partnership) và văn phòng đại diện cũng không bị yêu cầu phải thực thi nghĩa vụ kiểm toán.

3. Nộp tờ khai báo hàng năm (Annual Return)

Annual Return (AR) là một mẫu đơn điện tử thông báo đến ACRA về các thông tin thiết yếu của một công ty, bao gồm:

 • Tên và mã số kinh doanh;
 • Các hoạt động kinh doanh chính;
 • Thông tin cá nhân của các chức vụ chủ chốt trong công ty (giám đốc, thư ký…);
 • Địa chỉ đăng ký kinh doanh;
 • Thông tin về cổ phần như cổ đông, số cổ phần nắm giữ và vốn cổ phần…;
 • Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên (Trừ trường hợp được miễn trừ);
 • Báo cáo tài chính sau kiểm toán (Trừ trường hợp được miễn trừ).

ACRA yêu cầu giám đốc, thư ký, hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của công ty phải nộp tờ khai báo thường niên AR qua cổng trực tuyến BizFile trong vòng:

 • 5 tháng kể từ ngày kết thúc 1 năm tài chính và sau khi tổ chức đại hội cổ đông thường niên đối với công ty được niêm yết, hoặc
 • 7 tháng kể từ ngày kết thức 1 năm tài chính và sau khi tổ chức đại hội cổ đông thường niên đối với các loại công ty còn lại.

4. Nộp báo cáo Doanh thu chịu thuế ước tính

Doanh thu chịu thuế ước tính (Estimated Chargeable Income – ECI) là các khoản thu nhập ước tính sẽ chịu thuế trong một năm đánh giá của một doanh nghiệp, sau khi đã khấu trừ các khoản chi phí được phép (tax-allowable expenses). Tất cả công ty tại Singapore bắt buộc nộp bản báo cáo ECI đến IRAS mỗi năm một lần qua cổng điện tử e-Filing, trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc của 1 năm tài chính. Tuy nhiên, các công ty thỏa các điều kiện sau sẽ được miễn trừ khỏi nghĩa vụ này:

 • Doanh thu hàng năm không quá 5 triệu đô trong năm tài chính, và
 • Doanh thu chịu thuế ước tính bằng 0. Ngoài ra còn có một số tổ chức được miễn nghĩa vụ nộp báo cáo ECI bao gồm:
 • Chủ tàu người nước ngoài thỏa mãn điều kiện
 • Trường đại học nước ngoài
 • Các đơn vị ủy thác đặc biệt và đơn vị ủy thác CPF được cấp phép
 • Quỹ uỷ thác đầu tư bất động sản thỏa một số điều kiện
 • Các trường hợp cụ thể khác được chấp thuận bởi IRA3

5. Khai báo thuế thường niên

Tất cả công ty hoạt động kinh doanh tại Singapore đều được yêu cầu phải báo cáo với IRAS về thuế thu nhập thông qua Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Corporate Income Tax Return). Sẽ có hai loại tờ khai thuế là Form C-S và Form C, trong đó Form C-S là loại đơn giản hơn dành cho các công ty có quy mô nhỏ thỏa mãn một số điều kiện nhất định.

Một lưu ý quan trọng là kể từ năm đánh giá 2020 trở đi, tất cả công ty tại Singapore được yêu cần phải nộp tờ khai thuế thông qua cổng điện tử e-Filing của chính phủ với hạn chót là vào ngày 15 tháng 12 cho năm 2020 và vào ngày 30 tháng 11 từ năm đánh giá 2021 trở đi.

Các công ty “ngủ đông” hoặc không hoạt động (dormant company) đáp ứng các điều kiện sau sẽ được miễn khỏi nghĩa vụ khai báo thuế:

 • Đã nộp báo cáo thuế và báo cáo tài chính cho đến ngày chấm dứt kinh doanh
 • Không được sở hữu bất kỳ khoản đầu tư hoặc thu nhập nào từ các khoản đầu tư này
 • Phải hủy đăng ký Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) nếu đó là công ty đã đăng ký GST
 • Không có ý định khôi phục kinh doanh trong vòng 2 năm tới.

6. Lưu giữ và cập nhật hồ sơ công ty

6.1. Lưu giữ hồ sơ công ty

Để có thể quản lý tốt hơn các công ty, ACRA đòi hỏi các công ty duy trì và cập nhật thường xuyên các sổ đăng ký theo luật định và các hồ sơ liên quan khác.

Bạn nên duy trì các tài khoản này tại địa chỉ công ty đã chính thức đăng ký và đảm bảo rằng công ty thường xuyên thực hiện các hướng dẫn sau:

 • Cập nhật thông tin về người kiểm soát công ty, giám đốc công ty, thư ký và kiểm toán viên;
 • Sửa đổi danh sách các cổ đông và bất kỳ thông tin cần thiết nào;
 • Cập nhật chi tiết về các khoản nợ với lãi suất cố định hoặc thả nổi;
 • Thông tin về các AGM.

6.2. Cập nhật hồ sơ công ty

Nếu có bất kỳ thay đổi đáng kể nào về tình trạng của công ty bạn, bạn nên thông báo cho ACRA và IRAS.

Một số thay đổi bạn nên lưu ý gồm:

 • Chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần;
 • Mọi thay đổi về vốn cổ phần;
 • Bất kỳ thay đổi về tình trạng của các thành phần chủ chốt như giám đốc công ty và thư ký.

Bạn nên thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền liên quan theo thời hạn quy định, nếu không công ty bạn sẽ không tránh khỏi các hình phạt theo quy định.

Trên đây là những hoạt động và báo cáo doanh nghiệp tại Singapore cần tuân thủ thường niên.

Cảm ơn quý khách đã dành thời gian đọc bài viết của chúng tôi. Nếu có nội dung nào không rõ cần trao đổi, vui lòng liên hệ lại với chúng tôi.

Đọc thêm

HN: 093.6778.880
HCM: 0911.173.322