QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP NHÀ MÁY

Đối tượng được cấp giấy phép xây dựng: (Điều 89 Luật Xây dựng 2014) –           Chủ đầu tư dự án trước khi xây dựng công trình phải có giấy phép xây dựng –           Thẩm quyền: Sở Xây dựng được Ủy ban nhân dân ủy quyền Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng (Điều 10 Thông […]

GIẤY PHÉP VẬN TẢI HÀNH KHÁCH

Kinh doanh vận tải hành khách xe tuyến, xe khách du lịch là một trong những ngành nghề có điều kiện, khi muốn hoạt động không chỉ có những yếu tố như vốn, thị trường, chất lượng xe mà còn phải đảm bảo các yếu tố theo quy định của pháp luật. Dưới đây là […]

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ […]

GIẤY PHÉP VẬN TẢI HÀNG HÓA

Kinh doanh vận tải là dịch vụ quá phổ biến ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh vận tải không đăng kí và khai báo với cơ quan chức năng cũng diễn ra phổ biến. Tất nhiên điều này là trái với quy định của pháp luật. Bạn đang có ý […]

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP NHÀ MÁY

Việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam có nhiều thủ tục phức tạp. Theo đó, Luật 7S sau đây sẽ tư vấn về quy trình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài thành lập nhà máy dưới […]

GIẤY PHÉP TỔ CHỨC BIỂU DIỄN

Để được biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam thì cá nhân, tổ chức cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức biểu diễn theo quy định pháp luật. Sau đây, Luật 7S chúng tôi xin tư vấn về các nội dung cơ bản của vấn đề xin cấp giấy phép tổ chức biểu […]

DMCA.com Protection Status