Các quy định về điều chỉnh dự án đầu tư

Khi thay đổi các nội dung liên quan đến, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn, thời hạn dự án,
mục tiêu đầu tư các doanh nghiệp cần thực hiện Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận
đầu tư.
Lưu ý rằng nhà đầu tư có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng khi không thực hiện
thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và buộc phải thực hiện thủ tục
điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định pháp luật.

Năm 2018, khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Đầu
tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi
thành lập theo qui định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là
thành viên, khi công ty có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư như
thông tin liên quan đến nhà đầu tư, thông tin doanh nghiệp, thông tin dự án đầu tư liên
quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư,
nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp.

Việc điều chỉnh dự án đầu tư được thực hiện dưới hình thức điều chỉnh, bổ sung nội dung
vào Giấy chứng nhận đầu tư. Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng
nhận đầu tư khi thay đổi các nội dung liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức,
vốn, thời hạn dự án.
Các trường hợp không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh dự án
đầu tư theo quy định bao gồm: Các dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm,
vốn, hình thức, thời hạn; Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy
mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; Các
dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ
đồng Việt Nam và không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư.
Các dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm các trường hợp sau: Dự án
có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ
đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều
chỉnh, dự án đó không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp các dự án không
phải thực hiện đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh; Dự án đầu tư trong nước thuộc
lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thay đổi mục tiêu và
vẫn đáp ứng các điều kiện đầu tư quy định đối với dự án đó, trừ trường hợp các dự án không
phải thực hiện đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh.
Thực tế, các quy định về việc điều chỉnh dự án đầu tư khá nhiều và không tập trung tại một
điều khoản cô đọng nào trong văn bản luật nhất định. Vì thế nên nhiều khách hàng sẽ gặp
nhiều vướng mắc trong việc xác định công ty mình có thuộc diện điều chỉnh dự án đầu tư
hay không và thủ tục cần thực hiện trong trường hợp bắt buộc phải thực hiện điều chỉnh dự
án đầu tư như thế nào? Với kinh nghiệm thực hiện thủ tục này cho hơn 500 khách hàng, hãy
để Luật 7S giúp đỡ Quý khách hàng trong thủ tục này.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ
Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương
Email: lienhe@luat7s.com

Bài viết liên quan
Những điểm mới của Luật Đầu tư 2020

NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020

Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Đánh giá bài viết
SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
Gửi Nhanh

DMCA.com Protection Status