Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

Lý do nào khiến các doanh nghiệp không thể thành lập Công ty Quản lý Quỹ

Khách hàng, anh Đ, Giám đốc công ty xúc tiến thương mại N có yêu cầu: Bên anh cần mở một quỹ đầu tư. Nguồn vốn chủ huy động từ Nhật Bản. Em hãy tư vấn và báo cho anh biết về chi phí và thủ tục.   

Trả lời: Cảm ơn anh Đ đã gửi yêu cầu tới Luật 7S. Luật 7S gửi anh ý kiến tư vấn và trả lời dưới đây.

Hiện nay, mở Công ty quản lý Quỹ có nhiều rào cản pháp lý. Bởi quy định về điều kiện thành lập theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 khá khắt khe.

Khi thành lập Công ty quản lý quỹ đó yêu cầu Cổ đông tham gia thành lập phải là Ngân hàng, Doanh nghiệp Bảo hiểm, Quỹ đầu tư sở hữu 30% vốn điều lệ khi thành lập. Đồng thời phải là cổ đông đang sở hữu 10% cổ phần của một công ty quản lý quỹ khác. Căn cứ theo điểm b khoản 2 và điểm b khoản 2 điều 75

Bên cạnh đó, các điều kiện về vốn, nhân sự, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cũng là một trong những điều kiện khó đáp ứng khi thành lập Công ty. Cụ thể:

Điều 75. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

1. Điều kiện về vốn bao gồm: việc góp vốn điều lệ vào công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải bằng Đồng Việt Nam; vốn điều lệ tối thiểu để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ.
2. Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn bao gồm:
 • a) Cổ đông, thành viên góp vốn đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 74 của Luật này;
 • b) Cổ đông, thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 77 của Luật này;
 • c) Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khác.
3. Điều kiện về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn bao gồm:
 • a) Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức. Trường hợp công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp bảo hiểm hoặc công ty chứng khoán hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này;
 • b) Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán sở hữu tối thiểu là 30% vốn điều lệ.
4. Điều kiện về cơ sở vật chất bao gồm:
 • a) Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán;
 • b) Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.
5. Điều kiện về nhân sự bao gồm:

Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

 • a) Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;
 • b) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác;
 • c) Có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc chứng chỉ tương đương theo quy định của Chính phủ;
 • d) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Trường hợp có Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và d khoản này và có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ phụ trách.

6. Dự thảo Điều lệ phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 80 của Luật này. 

Được biết, theo thông tin của trang Uỷ Ban Chứng khoán, tính đến ngày 14/06/2021 chỉ có 105 Công ty Chứng khoán và 48 Công ty Quản lý quỹ được cấp phép hoạt động.  Hai loại hình Công ty này hầu hết đều là các Công ty con của ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm lớn và đã có bộ phận pháp chế chuyên biệt để thực hiện các thủ tục này.

Theo đó, nếu anh Đ và tập đoàn xem xét điều kiện tiên quyết về cổ đông. Nếu đáp ứng được điều kiện tiên quyết, Luật 7s xin phép nghiên cứu và tư vấn tiếp.

Trường hợp bên phía anh không đủ điều kiện tiên quyết, vui lòng chia sẻ với chúng tôi về mô hình hoạt động để có thể đưa ra cấu trúc pháp lý hoạt động phù hợp.

Một trong những cấu trúc mô hình pháp lý phổ biến để huy động vốn đầu tư trong kinh doanh là loại hình Công ty Cổ phần (Holdings)

Trường hợp anh huy động vốn có yếu tố nguồn vốn nước ngoài, cần thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư trước khi nhận vốn nước ngoài. Chi tiết, anh vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Trân trọng!

Đọc thêm

HN: 093.6778.880
HCM: 0911.173.322