Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

1. Phạm vi công việc:

Trong phạm vi của Đề xuất Dịch vụ này, Dịch vụ của chúng tôi sẽ bao gồm:

– Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Khách hàng;

– Rà soát và/hoặc dự thảo Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng lao động được ký kết giữa Khách hàng và các Bên liên quan khác;

– Rà soát và/hoặc dự thảo các công văn trao đổi giữa Khách hàng với đối tác, khách hàng và cơ quan chức năng;

– Dịch thuật các văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

2. Phương thức cung cấp dịch vụ:

Mối quan hệ công việc giữa 7SLAW và Khách hàng dựa vào cơ sở là 7SLAW sẽ trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý cho Khách hàng và sự trao đổi giữa các bên sẽ được thực hiện thông qua một hoặc nhiều hình thức sau:

– Email;

– Điện thoại và/hoặc Fax;

– Họp trực tiếp.

3. Thời gian làm việc tiêu chuẩn và Phí dịch vụ tư vấn:

Thông qua thảo luận sơ bộ, 7SLAW sẽ đưa ra số giờ làm việc mỗi tháng (sau đây gọi là “Thời gian làm việc tiêu chuẩn”) phù hợp với hoạt động kinh doanh của Khách hàng.

7SLAW đảm bảo rằng các Tư vấn viên sẵn sàng cung cấp dịch vụ trong thời giờ làm việc thông thường (từ Thứ hai đến Thứ sáu 8:30 giờ sáng đến 5:30 chiều. Các ngày nghỉ lễ và ngày cuối tuần không được tính vào thời gian làm việc bình thường).

Thời gian làm việc thực tế nằm ngoài phạm vi Dịch vụ Tư vấn pháp luật thường xuyên được quy định hoặc vượt quá Thời gian làm việc tiêu chuẩn sẽ được đàm phán riêng và được tính phí dựa trên số giờ tiêu chuẩn theo danh mục dịch vụ với các khoản thanh toán đến hạn.

4. Thanh toán:

Hóa đơn của 7SLAW sẽ được gửi một tuần trước khi bắt đầu dịch vụ tiếp theo. Các khoản thanh toán cần được thực hiện trong thời gian ba (03) ngày làm việc trước khi bắt đầu mỗi dịch vụ. Các khoản phí đã thanh toán sẽ không được hoàn trả.

5. Thời hạn dịch vụ:

Thời hạn Dịch vụ sẽ là 06 (sáu) tháng kể từ ngày Các Bên ký Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn Pháp luật. Trong vòng 01 (một) tháng trước khi thời hạn này kết thúc, nếu không có Bên nào thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản, thời hạn dịch vụ sẽ tự động được gia hạn 06 (sáu) tháng tính từ ngày hết hạn dịch vụ.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ

Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương

Email: lienhe@luat7s.com

 

Đọc thêm

Video Luật 7S

HN: 093.6778.880
HCM: 0911.173.322