Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ, XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

Năm 2018, thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ
ngày 01/07/2015. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo qui định
của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên, khi công ty có nhu
cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư như thông tin liên quan đến nhà đầu
tư, thông tin doanh nghiệp, thông tin dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa
điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục
điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vậy cần lưu
ý vấn đề gì trong khi giải quyết hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư và xin cấp giấy phép kinh
doanh, bài viết sau đây Luật 7S sẽ gợi ý giúp bạn.

Trường hợp 1:
Trong trường hợp chỉ yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thực
hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được
cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trên
giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư. Nội dung đăng ký kinh doanh trên giấy chứng

nhận đầu tư, giấy phép đầu tư hết hiệu lực kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp. Nội dung dự án đầu tư trên giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận
đâu tư còn hiệu lực.
Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do nhà đầu
tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký
góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trước khi thực hiện thủ tục cấp giấy Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp
Trường hợp 2:
Trong trường hợp chỉ yêu cầu điều chỉnh nội dung dự án đầu tư, doanh nghiệp thực hiện
thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp để thay thế nội dung dự án đầu tư trong giấy phép
đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư. Nội dung đăng ký kinh doanh trên giấy phép đầu tư, giấy
chứng nhận đầu tư tiếp tục còn hiệu lực.
Trường hợp 3:
Trường hợp điều chỉnh cả nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung đăng ký đầu tư,
doanh nghiệp tiến hành thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh để được cấp giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,, sau đó điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư để được cấp
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Trường hợp 4:
Trường hợp yêu cầu đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp thay cho giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp tiến hành
thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sau đó tiến hành thủ tục đổi giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư.
Lưu ý: Sau khi doanh nghiệp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cần thực hiện một số thủ
tục để tránh các thủ tục pháp lý phát sinh ngoài ý muốn như sau:
 Nếu doanh nghiệp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn điều lệ làm thay đổi
mức thuế môn bài. Nhà đầu tư cần thực hiện kê khai thuế môn bài mức mới và nộp
thuế môn bài bổ sung;
 Nếu doanh nghiệp thay đổi có thêm thành viên góp vốn mới cần lưu ý nhà đầu tư
mới phải góp vốn đầu tư vào tài khoản chuyển vốn của doanh nghiệp và lưu ý góp
đúng tiến độ theo thời hạn đã cam kết theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

 Doanh nghiệp lưu ý thủ tục báo cáo và các mẫu báo cáo của doanh nghiệp theo nội
dung ghi nhận và nghĩa vụ báo cáo đầu tư của doanh nghiệp (Thông thường là quy
định tại Điều 3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);
 Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều
kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.
Thực tế rất nhiều Quý khách hàng cần tìm hiểu trình tự giải quyết hồ sơ điều chỉnh dự án
đầu tư, xin cấp giấy phép kinh doanh nhưng gặp khó khăn trong việc tiếp cận quy định này.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ
Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương
Email: lienhe@luat7s.com

Đọc thêm

Thẻ tag: Giải quyết hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tưxin cấp giấy phép kinh doanh

HN: 093.6778.880
HCM: 0911.173.322