Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

GIẢI THỂ CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Khi người nước ngoài muốn chấm dứt hoạt động tại Việt Nam, thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khá phức tạp, mất thời gian và tốn nhiều chi phí. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này, Luật 7S xin cung cấp tới bạn đọc một số thông tin liên quan đến giải thể công ty 100% vốn nước ngoài.

I. Luật 7S sẽ cùng phía công ty chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Biên bản họp;
 • Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu như sau: địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, lý do giải thể, thời hạn thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, thời hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của tòa án tuyên bố giải thể công ty 100% vốn nước ngoài
 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
 • 3 số báo liên tiếp về giải thể doanh nghiệp đăng lên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư, ngày cấp, nơi cấp. Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt, không photo.
 • Bản chính giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
 • Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi của người lao động được giải quyết
 • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu
 • Doanh nghiệp nộp kèm các văn bản của Cục thuế, Tổng cục hải quan và bảo hiểm xã hội thành phố xác nhận doanh nghiệp có vốn nước ngoài  không còn nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm các loại.

II. Quy trình và thủ tục giải thể công ty 100% vốn nước ngoài mà Luật 7S thực hiện theo yêu cầu của khách hàng:

 1. Chấm dứt dự án đầu tư
 • Công ty gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư ( kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định
 • Thời hạn dự kiến hoàn thành việc chấm dứt dự án đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
 1. Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 • Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, công ty mang đến nộp tại Phòng đầu tư nước ngoài của Sở kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/ thành phố
 • Thời gian kể từ ngày nộp hồ sơ đến khi có thông báo giải thể là 7 ngày
 • Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp
 • Trong trường hợp , Nhà đầu tư uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục đầu tư khi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT phải xuất trình Giấy CMND/ hộ chiếu/ chứng thực cá nhân hợp pháp và văn bản uỷ quyền
 • Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.

III. Đến với Luật 7S chúng tôi cam kết bạn sẽ nhận được dịch vụ bảo đảm:

 • Bảo vệ quyền hạn và lợi ích hợp pháp
 • Hiểu biết toàn diện về quyền lợi của doanh nghiệp
 • Tính bảo mật thông tin được tôn trọng tuyệt đối
 • Ngăn chặn những mối đe dọa tiềm ẩn
 • Tiết kiệm chi phí và thời gian tối đa

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ

Hotline HN: 093.677.8880  hoặc HCM: 0911.173.322

Email: lienhe@luat7s.com

 

 

Khi người nước ngoài muốn chấm dứt hoạt động tại Việt Nam, thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khá phức tạp, mất thời gian và tốn nhiều chi phí. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này, Luật 7S xin cung cấp tới bạn đọc một số thông tin liên quan đến giải thể công ty 100% vốn nước ngoài.

I. Các dịch vụ mà Luật 7S cung cấp:

1. Luật 7S sẽ cùng phía công ty chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Biên bản họp;
 • Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu như sau: địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, lý do giải thể, thời hạn thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, thời hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của tòa án tuyên bố giải thể công ty 100% vốn nước ngoài
 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
 • 3 số báo liên tiếp về giải thể doanh nghiệp đăng lên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư, ngày cấp, nơi cấp. Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt, không photo.
 • Bản chính giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
 • Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi của người lao động được giải quyết
 • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu
 • Doanh nghiệp nộp kèm các văn bản của Cục thuế, Tổng cục hải quan và bảo hiểm xã hội thành phố xác nhận doanh nghiệp có vốn nước ngoài  không còn nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm các loại.

2. Quy trình và thủ tục giải thể công ty 100% vốn nước ngoài mà Luật 7S thực hiện theo yêu cầu của khách hàng:

 • Số lượng hồ sơ nộp: 3 bộ hồ sơ gốc được đóng thành quyển
 • Nộp hồ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Thời gian có thông báo giải thể kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.
 • Lưu ý: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định phải gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả chủ nợ người có quyền và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở và chi nhánh doanh nghiệp.

II. Đến với Luật 7S chúng tôi cam kết bạn sẽ nhận được dịch vụ bảo đảm:

 • Bảo vệ quyền hạn và lợi ích hợp pháp
 • Hiểu biết toàn diện về quyền lợi của doanh nghiệp
 • Tính bảo mật thông tin được tôn trọng tuyệt đối
 • Ngăn chặn những mối đe dọa tiềm ẩn
 • Tiết kiệm chi phí và thời gian tối đa

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ
Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương

Email:  lienhe@luat7s.com

Đọc thêm

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết: