Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ

                                    HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ

Hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì các sản phẩm trí tuệ ngày càng được coi trọng và trở thành một yếu tố quyết định tính cạnh tranh. Do vậy, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (hay nói cách khác là các hành vi xâm phạm quyền tác giả) ngày càng tăng dần. Vậy, những hành vi nào được coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả?

 

Luật 7S xin đưa ra các hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy đinh quy định của pháp luật để Quý khách hàng được biết và phòng tránh:

1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Mạo danh tác giả.

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.

9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

12. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

13. Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
Quyền tác giả là một quyền được bảo hộ tự động, tuy nhiên để bảo vệ tốt nhất cho tác phẩm của mình và giảm nghĩa vụ chứng minh khi xảy ra tranh chấp, Quý khách hàng nên Đăng ký quyền tác giả. Mọi thắc mắc xin liên hệ với Luật 7S để được tư vấn cụ thể.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ
Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương
Email: lienhe@luat7s.com

Đọc thêm

Thẻ tag: hành vi xâm phạm quyền tác giảquyền tác giảxâm phạm quyền tác giả

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết: