HÌNH THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Trong thời đại kinh tế hội nhập, Việt Nam luôn mong muốn có một môi trường kinh doanh ổn
định nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, Luật Đầu tư 2014 ra đời tạo thành hành
lang pháp lý tạo điều kiện tốt hơn giúp cho các nhà đầu tư an tâm khi đầu tư vào Việt Nam cũng
như giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam có thêm các nguồn đầu tư phong phú.
Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào các tổ chức kinh tế tại Việt Nam theo hình thức mua
vốn góp được quy định tại Điều 24 Luật Đầu tư 2014: “Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ
phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.”

Điều kiện mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
Nhà đầu tư phải đáp ứng hai điều kiện khi mua vốn góp vào tổ chức kinh tế:
1. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các
trường hợp sau đây:
a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh
doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc
chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và
chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này
thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và
điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
thành viên.

Hình thức mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau
đây:
a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
b) Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên
của công ty trách nhiệm hữu hạn;
c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp
vốn của công ty hợp danh;
d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại
các điểm a, b và c khoản này.
Khi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định
của pháp luật được tự do lựa chọn hình thức mua cổ phần, phần vốn góp để đầu tư vào các tổ
chức kinh tế tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ

Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương

Email: lienhe@luat7s.com

Bài viết liên quan
Những điểm mới của Luật Đầu tư 2020

NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020

Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Đánh giá bài viết
SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
Gửi Nhanh

DMCA.com Protection Status