Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

Làm thế nào để thành lập một Công ty kinh doanh chứng khoán?

Khách hàng, chị M Trưởng Pháp chế Tập Đoàn N có yêu cầu: Bên chị cần mở Công ty chứng khoán. Em hãy báo phí và thời gian cho bên chị gấp.

Trả lời: Cảm ơn chị M đã gửi yêu cầu tới Luật 7S. Luật 7S gửi chị ý kiến tư vấn và trả lời dưới đây.

Hiện nay, mở Công ty chứng khoán có nhiều rào cản về mặt điều kiện thành lập theo quy định của Luật Chứng khoán 2019.

Một trong những rào cản lớn nhất khi thành lập là: Cổ đông tham gia thành lập phải là Ngân hàng, Doanh nghiệp Bảo hiểm, Quỹ đầu tư sở hữu 30% vốn điều lệ khi thành lập. Đồng thời phải là cổ đông đang sở hữu 10% cổ phần của một công ty Chứng khoán khác. Căn cứ theo điểm b khoản 2 và điểm b khoản 2 điều 74

Bên cạnh đó, các điều kiện về vốn, nhân sự, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cũng là một trong những rào cản khá phức tạp khi thành lập Công ty chứng khoán.

Điều 74. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán
1. Điều kiện về vốn bao gồm: việc góp vốn điều lệ vào công ty chứng khoán phải bằng Đồng Việt Nam; vốn điều lệ tối thiểu cho từng nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ.
2. Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn bao gồm:
 • a) Cổ đông, thành viên góp vốn là cá nhân không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • b) Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân và đang hoạt động hợp pháp; hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần;
 • c) Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác;
 • d) Cổ đông, thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 77 của Luật này.
3. Điều kiện về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn bao gồm:
 • a) Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức. Trường hợp công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này;
 • b) Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại sở hữu tối thiểu là 30% vốn điều lệ.
4. Điều kiện về cơ sở vật chất bao gồm:
 • a) Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán;
 • b) Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.
5. Điều kiện về nhân sự bao gồm:

Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị cấp phép và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

 • a) Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;
 • b) Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác;
 • c) Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ;
 • d) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Trường hợp có Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và d khoản này và có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ phụ trách.

6. Dự thảo Điều lệ phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 80 của Luật này.

Được biết, theo thông tin của trang Uỷ Ban Chứng khoán, tính đến ngày 14/06/2021 chỉ có 105 Công ty Chứng khoán và 48 Công ty Quản lý quỹ được cấp phép hoạt động.  Hai loại hình Công ty này hầu hết đều là các Công ty con của ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm lớn và đã có bộ phận pháp chế chuyên biệt.

Theo đó, nếu chị M và tập đoàn xem xét điều kiện tiên quyết về cổ đông. Nếu đáp ứng được điều kiện tiên quyết, Luật 7s xin phép tư vấn tiếp.

Trường hợp bên phía chị không đủ điều kiện tiên quyết, vui lòng chia sẻ với chúng tôi về mô hình hoạt động để có thể đưa ra cấu trúc pháp lý hoạt động phù hợp.

Trân trọng!

Đọc thêm

HN: 093.6778.880
HCM: 0911.173.322