MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG VĂN BẰNG BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là kiểu dáng sản phẩm công nghiệp sẽ
được nhà nước bảo hộ. Khi đó, bạn có thể sử dụng kiểu dáng công
nghiệp đó mà không cần phải lo lắng về vấn đề hàng nhái, hàng tương
tự nữa.

Mẫu đơn đăng ký kiểu dáng, văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công
nghiệp.
1. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm các tài liệu sau đây:
a) Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
b) Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp
đăng ký bảo hộ quy định
c) Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;
d) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng
quyền đó của người khác;
đ) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu
tiên;
e) Chứng từ nộp phí, lệ phí.
2. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và giấy tờ giao dịch giữa người nộp

đơn và cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải
được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu sau đây có thể được làm bằng
ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý
nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu:
a) Giấy uỷ quyền;
b) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký;
c) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên;
d) Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn.
3. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sở hữu công
nghiệp bao gồm:
a) Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận
đơn đầu tiên;
b) Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ
người khác.
Yêu cầu đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
1. Tài liệu xác định kiểu dáng công nghiệp cần bảo hộ trong đơn đăng ký
kiểu dáng công nghiệp gồm bản mô tả kiểu dáng công nghiệp và bộ ảnh
chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp
gồm phần mô tả kiểu dáng công nghiệp và phạm vi bảo hộ kiểu dáng
công nghiệp.
2. Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau
đây:
a) Bộc lộ đầy đủ tất cả các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu
dáng công nghiệp và nêu rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với
kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất đã biết, phù hợp với bộ ảnh chụp
hoặc bản vẽ;
Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án
thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ các phương án và chỉ rõ các đặc
điểm khác biệt giữa phương án cơ bản với các phương án còn lại;
Trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng ký là kiểu dáng
của bộ sản phẩm thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ kiểu dáng của từng
sản phẩm trong bộ sản phẩm đó.
Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp mang những ý nghĩa khá quan trọng, góp
phần nào đó trong thúc đẩy kinh doanh. Do đó, có thể thấy việc đăng ký
bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thường mang đến những tích cực đáng kể
cho doanh nghiệp. Bảo hộ iểu dáng công nghiệp mang những ý nghĩa

khá quan trọng, góp phần nào đó trong thúc đẩy kinh doanh. Do đó, có
thể thấy việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thường mang đến
những tích cực đáng kể cho doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ
Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương
Email: lienhe@luat7s.com

Bài viết liên quan
Những điểm mới của Luật Đầu tư 2020

NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020

Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Đánh giá bài viết
SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
Gửi Nhanh

DMCA.com Protection Status