Những trường hợp được điều chỉnh dự án đầu tư

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư khi thay
đổi các nội dung liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn, thời hạn dự
án.
Khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư cần xác định trường hợp nào
phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh theo quy định của
pháp luật.


Việc điều chỉnh dự án đầu tư được thực hiện dưới hình thức điều chỉnh, bổ sung
nội dung vào Giấy chứng nhận đầu tư. Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh
Giấy chứng nhận đầu tư khi thay đổi các nội dung liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa
điểm, hình thức, vốn, thời hạn dự án.
Các trường hợp không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều
chỉnh dự án đầu tư bao gồm:
 Các dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời
hạn;
 Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư
dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
 Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư
dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư.
Các dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm các trường hợp
sau:
 Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu
tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
 Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thuộc lĩnh vực
đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp các dự án không phải thực hiện đăng ký điều
chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh;

 Dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà sau khi điều chỉnh,
dự án đó không thay đổi mục tiêu và vẫn đáp ứng các điều kiện đầu tư quy định
đối với dự án đó, trừ trường hợp các dự án không phải thực hiện đăng ký điều
chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh.
Nhà đầu tư đăng ký nội dung điều chỉnh cho cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp
tỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định điều chỉnh.
Các dự án thuộc diện thẩm tra dự án đầu tư là dự án mà sau khi điều chỉnh thuộc
các trường hợp sau:
 Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy
chứng nhận đầu tư;
 Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc lĩnh vực đầu tư có
điều kiện, trừ trường hợp thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm các nội dung về
tình hình thực hiện dự án, lý do điều chỉnh, những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra
cho cơ quan nhà nước quản lý đầu tư theo thẩm quyền.
Lưu ý rằng nhà đầu tư có thể bị phạt tiền khi không thực hiện thủ tục điều chỉnh
dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án
đầu tư theo quy định pháp luật.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ

Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương

Email: lienhe@luat7s.com

Bài viết liên quan
Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Hướng dẫn cách đăth tên hay, đẹp đúng luật, dễ nhớ ý nghĩa hay!

Hướng dẫn cách đặt tên hay, đẹp đúng luật, dễ nhớ ý nghĩa hay!

Đánh giá bài viết
SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
Gửi Nhanh

DMCA.com Protection Status