Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

Phương pháp IRAC, cách để phân tích vấn đề pháp lý

Phương pháp IRAC là một phương pháp phân tích vấn đề pháp lý phổ biến được sử dụng trong lĩnh vực pháp luật. IRAC là viết tắt của các từ trong tiếng Anh là Issue, Rule, Analysis/Application, Conclusion, Solution. Phương pháp IRAC giúp cho người dùng có thể tóm tắt các vấn đề pháp lý phức tạp thành các phần nhỏ hơn và dễ hiểu hơn.

Cụ thể, phương pháp IRAC bao gồm các bước sau:

 1. Sự kiện (Issue): Xác định vấn đề pháp lý được đưa ra và cần phải giải quyết.
 2. Quy định/quy tắc (Rule): Trình bày các quy định, quy tắc pháp luật liên quan đến vấn đề được đưa ra.
 3. Phân tích/áp dụng (Analysis/Application): Phân tích và áp dụng các quy định, quy tắc pháp luật đó vào tình huống cụ thể, xác định tác động của chúng lên vấn đề pháp lý.
 4. Kết luận (Conclusion): Đưa ra kết luận dựa trên phân tích, xem xét tất cả các yếu tố pháp lý liên quan đến vấn đề được đưa ra.
 5. Giải pháp (Solution): Đề xuất một hoặc nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề pháp lý đó, và trình bày lý do và căn cứ cho các giải pháp đó.

Với phương pháp IRAC, người dùng có thể phân tích vấn đề pháp lý một cách có hệ thống và chính xác, giúp đưa ra các quyết định pháp lý chính xác và hiệu quả.

 

Ví dụ 1:

Giả sử một doanh nghiệp nhỏ muốn mở rộng hoạt động của mình bằng cách nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài. Tuy nhiên, họ không chắc chắn về quy trình nhập khẩu và các quy định pháp lý liên quan. Để giải quyết vấn đề này, doanh nghiệp có thể sử dụng phương pháp IRAC như sau:

I. Sự kiện (Issue): Doanh nghiệp cần tìm hiểu về quy trình nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và các quy định pháp lý liên quan.

R. Quy định/ Quy tắc (Rule): Doanh nghiệp cần tìm hiểu các quy định pháp lý liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài như: các điều kiện để được phép nhập khẩu, hồ sơ và thủ tục cần thiết, thuế và phí liên quan, v.v.

A. Phân tích/Áp dụng (Application): Sau khi tìm hiểu quy định pháp lý liên quan, doanh nghiệp cần áp dụng chúng vào trường hợp của mình và đưa ra phân tích như sau:

 • Điều kiện để được phép nhập khẩu: Doanh nghiệp cần xác định đúng ngành hàng cần nhập khẩu và có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
 • Hồ sơ và thủ tục cần thiết: Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhập khẩu, bao gồm: giấy đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy phép nhập khẩu, hóa đơn, v.v. Đồng thời, doanh nghiệp cần chú ý đến thời hạn và các yêu cầu về kiểm tra hàng hóa của cơ quan chức năng.
 • Thuế và phí liên quan: Doanh nghiệp cần tìm hiểu về các loại thuế và phí liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa và tính toán chi phí để đưa vào báo giá sản phẩm.

C. Kết luận (Conclusion): Sau khi phân tích, doanh nghiệp có thể kết luận được quy trình nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài cần tuân thủ các quy định pháp lý liên quan để tránh các rủi ro pháp lý và thực hiện hoạt động kinh doanh hiệu quả.

G. Giải pháp (Recommendation): Dựa trên phân tích của mình và bạn đưa ra giải pháp.

 

Ví dụ 2:

Một tình huống doanh nghiệp có thể là việc một công ty bị kiện vì vi phạm bản quyền về một sản phẩm mà họ đã sản xuất và phân phối. Bằng cách sử dụng phương pháp IRAC, chúng ta có thể áp dụng các bước sau:

 • Sự kiện: Công ty bị kiện vì vi phạm bản quyền.
 • Quy định/quy tắc: Quy tắc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bao gồm việc bảo vệ quyền tác giả và quyền sử dụng hợp pháp của sản phẩm.
 • Phân tích/áp dụng: Chúng ta cần xác định xem sản phẩm của công ty có vi phạm bản quyền của bên khác hay không. Nếu đúng như vậy, công ty có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại cho bên sở hữu quyền tác giả.
 • Kết luận: Công ty phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại nếu sản phẩm của họ vi phạm bản quyền của bên khác.
 • Giải pháp: Công ty có thể đàm phán với bên sở hữu quyền tác giả để giải quyết vấn đề hoặc có thể kiện tụng trước tòa án để giải quyết tranh chấp.

Việc áp dụng phương pháp IRAC giúp cho chúng ta có một phương pháp hệ thống và logic để giải quyết các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp. Nó giúp đảm bảo rằng chúng ta đã xem xét tất cả các quy định/pháp luật liên quan đến vấn đề, đưa ra quyết định có logic và có căn cứ pháp lý.

Như vậy, phương pháp IRAC là một công cụ hữu ích trong việc phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý. Nó cho phép người sử dụng tập trung vào các yếu tố chính của một vấn đề pháp lý, đồng thời cung cấp một khung phân tích hệ thống để giúp đưa ra kết luận logic và chính xác.

Để áp dụng phương pháp IRAC hiệu quả, người sử dụng cần phải tập trung vào tìm hiểu các quy định, quy tắc và nguyên tắc pháp lý liên quan đến vấn đề. Việc phân tích và đưa ra các phán quyết nên được thực hiện một cách chi tiết và chính xác, dựa trên các luật pháp, quy định và tiêu chuẩn được xác định trước.

Trong doanh nghiệp, phương pháp IRAC có thể được áp dụng để giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng, bảo vệ thương hiệu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp lao động và nhiều vấn đề pháp lý khác. Sử dụng phương pháp IRAC sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định pháp lý chính xác và hợp lý, giảm thiểu rủi ro và tăng tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Đọc thêm

HN: 093.6778.880
HCM: 0911.173.322