THỜI HẠN BẢO HỘ CỦA TÊN THƯƠNG MẠI

THỜI HẠN BẢO HỘ CỦA TÊN THƯƠNG MẠI

Khái niệm: Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động
kinh doanh để phân biệt chủ thế kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh
doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
Thành phần cấu tạo: Tên thương mại bao gồm từ ngữ, chữ số đọc được.
Thời hạn bảo hộ: Theo quy định tại Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ thì tên thương mại
có thời hạn bảo hộ không bị giới hạn, tức là đến khi tên thương mại này sử dụng
không còn hợp pháp nữa.
Để đảm bảo khả năng phân biệt, doanh nghiệp phải rà soát tên thương mại của các
doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng lĩnh vực, cùng thị trường để tránh tên
thương mại của mình trùng hoặc có dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với các tên
thương mại đã có.

Khi đã sở hữu hợp pháp quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại, chủ thể
kinh doanh có quyền sử dụng tên thương mại vào mục đích kinh doanh bằng cách:
 Dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện
tên  thương mại  đó trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng
hóa, bao bì hàng hóa và quảng cáo;
 Chuyển giao tên thương mại theo hợp đồng hoặc thừa kế cho người khác với
điều kiện việc chuyển giao phải được tiến hành cùng với toàn bộ cơ sở kinh
doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ
Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương

Email: lienhe@luat7s.com

Bài viết liên quan
Những điểm mới của Luật Đầu tư 2020

NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020

Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Đánh giá bài viết
SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
Gửi Nhanh

DMCA.com Protection Status