THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 1. Cơ sở pháp lý
 • Luật đầu tư 2014
 • Nghị định 118/2015
 1. Thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư

      2.1. Thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 • Hồ sơ:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);

– Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có):

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung liên quan đến quy mô đầu tư;

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

 • Thời gian cấp:10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Cơ quan cấp: Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt dự án đầu tư

      2.2. Thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 1. Thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Hồ sơ: Nộp 4 bộ hồ sơ theo mục 2.1 b)
 • Thời gian: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt dự án đầu tư, Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt dự án đầu tư

      2. Thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ:

 • Hồ sơ: Nộp 8 bộ hồ sơ theo mục 2.1 b)
 • Thời gian: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt dự án đầu tư, Bộ kế hoạch và đầu tư , Thủ tướng Chính Phủ.

 

Trên đây là tư vấn sơ bộ về thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ

Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương

Email: lienhe@luat7s.com

 

Bài viết liên quan
Những điểm mới của Luật Đầu tư 2020

NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020

Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Đánh giá bài viết
SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
Gửi Nhanh

DMCA.com Protection Status