Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

Thủ Đức lên thành phố, doanh nghiệp cần lưu ý gì năm 2021?

Theo Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực từ 01/01/2021 về việc sáp nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức và 19 phường và thành lập Thành Phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thủ Đức được thành lập nhằm mục đích dẫn dắt kinh tế tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy Tp. HCM và Đông Nam Bộ phát triển.

 

Lưu ý khi Thủ Đức lên thành phố Luật 7S

Thủ Đức lên thành phố, doanh nghiệp cần lưu ý gì trong năm 2021?

I. Ý KIẾN TƯ VẤN

Theo Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực từ 01/01/2021 về việc sáp nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức và 19 phường và thành lập Thành Phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh,

Thành phố Thủ Đức được thành lập nhằm mục đích dẫn dắt kinh tế tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy Tp. HCM và Đông Nam Bộ phát triển.

Sự kiện Thủ Đức lên thành phố sẽ làm thay đổi hàng loạt địa chỉ của các doanh nghiệp, từ đó dẫn đến thay đổi thông tin trên hóa đơn. Doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề pháp lý sau đây năm 2021:

1. Cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở công ty trên đăng ký kinh doanh

Thủ tục này thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian 05 -07 ngày.

2. Thay đổi mẫu dấu Công ty do thay đổi quận/ thành phố.

Lưu ý, theo quy định luật Doanh nghiệp 2020, mẫu dấu sẽ do doanh nghiệp quy định. Doanh nghiệp cần lưu ý sửa đổi bổ sung vào điều lệ Công ty về việc sử dụng mẫu con dấu.

3. Cập nhật lại văn bản điều lệ Công ty về nội dung sử dụng con dấu pháp nhân

4. Thay đổi thông tin địa chỉ phát hành hoá đơn giấy/ hoá đơn điện tử

Thủ tục này thực hiện tại cơ quan thuế trong thời gian là 02 – 5 ngày.

5. Mức phát không thông báo thay đổi địa chỉ công ty

Khoản 2, Điều 32, Luật Doanh nghiệp quy định các doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm công ty với Cơ quan Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày. Quá thời hạn nêu trên, các doanh nghiệp cần lưu ýsẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP. Mức phạt mà các doanh nghiệp có thể phải chịu dao động từ 500.000 – 5.000.000 tùy thuộc vào thời gian mà quá hạn. Cụ thể:

  •  Doanh nghiệp bị phạt 500.000 – 1.000.000 nếu quá hạn từ 1 – 30 ngày
  •  Doanh nghiệp bị phạt từ 1.000.000 – 2.000.000 nếu quá hạn từ 31 – 90 ngày
  •  Doanh nghiệp bị phạt từ 2.000.000 – 5.000.000 nếu quá hạn từ 91 ngày trở lên

Trên đây là một số lưu ý với các Quý doanh nghiệp tại quận Thủ Đức. Quý doanh nghiệp muốn thực hiện các công việc trên, vui lòng tham khảo dịch vụ dưới đây.

II. ĐỀ XUẤT DỊCH VỤ

 

CÔNG VIỆCTHỜI GIANCHI PHÍ
Dịch vụ  cập nhật thay đổi địa chỉ05 – 081,230,000 VNĐ
Dịch vụ cập nhật thay đổi mẫu dấu01300,000 VNĐ
Dịch vụ soạn thảo và cập nhật điều lệ:02500,000 VNĐ
Thay đổi thông tin địa chỉ phát hành hoá đơn02500,000 VNĐ

 

Note: Báo giá ưu đãi dành riêng cho các doanh nghiệp tại Quận Thủ Đức liên hệ thông qua bài viết này.

Chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0911.173.322 – Mrs. Thương

Đọc thêm

HN: 093.6778.880
HCM: 0911.173.322