Thủ tục đăng ký bảo hộ tên công ty (tên thương mại)

I. Thủ tục đăng ký bảo hộ tên công ty (tên thương mại)
Theo pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện nay, không tồn tại thủ tục đăng ký bảo hộ tên công ty mà quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại sẽ được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Tức là, tên thương mại sẽ được tự động bảo hộ mà không cần phải đăng ký với cơ quan sở hữu trí tuệ như đối với nhãn hiệu và chỉ dấn địa lý. Và cũng theo đó, tên thương mại sẽ được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khả năng phân biệt sẽ được đáp ứng nếu tên thương mại đó: chứa thành phần tên riêng (trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng); không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh; không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng. Với những đặc điểm như, tên thương mại mà một doanh nghiệp sử dụng thông thường cũng là tên doanh nghiệp đó đăng ký theo thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư địa phương.

Trên thực tế, dù tên công ty bạn đã được pháp luật doanh nghiệp quy định là duy nhất nhưng những cá nhân khác vẫn có thể đặt tên công ty họ tương tự, gây nhầm lẫn với tên công ty bạn bằng cách thêm bớt một vài yếu tố phụ trợ trong khi đặt tên. Các doanh nghiệp khác nhau khi thành lập sử dụng cùng một tên riêng và chỉ cần khác loại hình là vẫn có thể được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc cùng loại hình nhưng không rơi vào các yếu tố loại trừ nêu trên thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, cơ quan đăng ký kinh doanh không có hệ thống dữ liệu của cơ quan sở hữu trí tuệ, vì vậy, đã cấp rất nhiều tên doanh nghiệp có yếu tố trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của các tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên, lại không vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp về tên công ty. Mặt khác, phạm vi bảo hộ nhãn hiệu là trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên, phạm vi bảo hộ của tên thương mại lại chỉ giới hạn trên phạm vi địa phương, vì vậy, có rất nhiều trường hợp cụ thể xảy ra là có hai doanh nghiệp trùng tên hoàn toàn nhau ở hai địa phương khác nhau, một doanh nghiệp đã “nhanh tay” đăng ký nhãn hiệu là một phần tên doanh nghiệp trước doanh nghiệp kia, và theo quy định, doanh nghiệp đã có nhãn hiệu được quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu đó trên phạm vi toàn quốc, vì vậy, doanh nghiệp có tên thương mại bị trùng sẽ có khả năng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Nhưng vấn đề đặt ra là doanh nghiệp chưa đăng ký nhãn hiệu lại được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tên doanh nghiệp hoàn toàn phù hợp với luật doanh
nghiệp. Điều này thực sự rủi ro khi pháp luật sở hữu trí tuệ không quy định thủ tục cụ thể về bảo hộ tên thương mại.
Để phòng tránh mọi hành người khác vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên công ty của bạn đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại của công ty bạn, đồng thời tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của công ty mình trước sự quy định chưa thống nhất của Luật doanh nghiệp và Luật sở hữu trí tuệ, Luật 7S cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhằm gián tiếp xác lập quyền sở hữu tên thương mại của công ty bạn trên thị trường, giúp các công ty hoàn toàn yên tâm kinh doanh và giảm bớt nỗi lo ngại cho việc bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.
Theo đó, Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Một doanh  nghiệp có thể sản xuất nhiều loại sản phầm hoặc có thể kinh doanh nhiều dịch vụ, như thế một doanh nghiệp có thể có nhiều nhãn hiệu hàng hóa. Bảo hộ nhãn hiệu thông thường (không phải nhãn hiệu nổi tiếng) không được tự động bảo hộ mà chỉ được bảo hộ khi quý doanh nghiệp đã đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ và được cấp văn bằng bảo hộ.
Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu ngày nay không còn quá phức tạp, tuy nhiên do thời gian theo dõi đơn đăng ký bảo hộ quá lâu (12 tháng) nên các tổ chức, cá nhân thường tìm đến các công ty dịch vụ để được tư vấn và hỗ trợ làm thủ tục đăng ký bảo hộ. Cụ thể thủ tục đăng ký bảo hộ tên công ty như sau:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Hồ sơ xin cấp Văn bằng bảo hộ tên thương mại:
– Tờ khai đăng ký bảo hộ tên thương mại;
– Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ;
– Giấy ủy quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;
– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
– Tài liệu khác để bổ trợ cho đơn.
Bước 2: Nộp hồ sơ
– Cơ quan tiếp nhận: Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi Hà Nội; Tài khoản:
920.90.006 Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân.
– Số lượng: … bộ hồ sơ
– Nộp lệ phí: Lệ phí đăng ký nhãn hiệu có thể được nộp bằng tiền mặt, séc chuyển khoản hoặc uỷ nhiệm
chi cho Cơ quan đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.
– Tổ chức, cá nhân Việt Nam có quyền tự mình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, hoặc có thể
(không bắt buộc) thông qua dịch vụ trung gian của một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp,
thay mặt mình làm và nộp đơn.
– Nếu hồ sơ được Cục sở hữu trí tuế tiếp nhận, đơn đăng ký bảo hộ sẽ được thẩm định hình thức và
đánh giá tính hợp lệ. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức trong thời hạn một
tháng, kể từ ngày nộp đơn và thẩm định nội dung không quá chín tháng kể từ ngày công bố đơn. Nếu
không đủ điều kiện cấp, Cục SHTT sẽ trả lời bằng văn bản và yêu cầu sửa, bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Cục SHTT công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Đơn đăng ký bảo hộ tên công ty đã được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận
hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công
nghiệp ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ hoặc thực hiện thủ tục cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ
đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.
II. Tham khảo dịch vụ đăng ký bảo hộ tên công ty của Luật 7S:
• Tư vấn các vấn đề có liên quan đến việc đăng ký bảo hộ như:
• Tư vấn việc sử dụng tên công ty (tên thương mại);
• Tư vấn về điều kiện đối với tên thương mại được bảo hộ;
• Tư vấn các trường hợp không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại;
• Tư vấn các vấn đề có liên quan khác;
• Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Văn bằng bảo hộ tên thương mại;
• Đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin cấp Văn bằng bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ;
• Theo dõi tiến trình xử lý công việc, báo cáo công việc và thông báo kết quả hồ sơ cho khách hàng;
• Nhận Văn bằng bảo hộ cho khách hàng;
• Trợ giúp pháp lý cho khách hàng nếu có phát sinh xảy ra.
Việc đăng ký bảo hộ tên công ty là một việc làm vô cùng quan trọng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh bởi
tên thương mại gắn liền với việc xây dựng thương hiệu công ty và có thể bị sao chép, bắt trước bất cứ lúc nào
bởi những đối thủ cạnh tranh của công ty bạn. Trên cơ sở được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng
ký nhãn hiệu, chủ sở hữu có thể khai thác được lợi ích thương mại từ nhãn hiệu của mình như: sử dụng nhãn
hiệu gắn liền với sản phẩm, dịch vụ của mình; chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu nhãn hiệu… Đồng
thời, nó còn là căn cứ để chống lại những hành vi xâm phạm tới quyền sử dụng nhãn hiệu.
Để giúp tiết kiệm thời gian, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Luật 7S luôn tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ về Sở
hữu trí tuệ nhanh chóng, uy tín nhất hiện nay, Ngoài dịch vụ đăng ký bảo hộ tên thương mại, chúng tôi còn có
các dịch vụ khác có liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ như: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, các sáng chế, đăng ký
bản quyền tác giả cho khách hàng tham khảo và lựa chọn.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ
Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương

Email: lienhe@luat7s.com

Bài viết liên quan
23 Ngành nghề kinh doanh cấm nhà đầu tư nước ngoài

23 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CẤM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

60 Biểu mẫu khi thực hiện thay đổi thông tin đăng kí doanh nghiệp

Tổng hợp 60 biểu mẫu khi thực hiện thay đổi thông tin đăng kí doanh nghiệp

Những điểm mới của Luật Đầu tư 2020

NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2020

Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Đánh giá bài viết
SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
Gửi Nhanh

DMCA.com Protection Status