Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

THỦ TỤC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC MUA VỐN GÓP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư nước ngoài đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện và lựa chọn được hình thức để mua cổ
phần, phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi đó nhà đầu tư đặt ra
câu hỏi để thực hiện việc mua cổ phần, phần vốn góp tại các tổ chức kinh tế Việt Nam phải làm
như thế nào? Hay phải trải qua các thủ tục gì mới có thể mua cổ phần, phần vốn góp trong các
tổ chức kinh tế Việt Nam? Luật 7S sẽ giúp giải đáp những thắc mắc về thủ tục đầu tư theo hình
thức mua vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

1. Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phần,
phần vốn góp vào tổ chức kinh tế:
– Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động
trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài
– Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy
định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư 2014 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức
kinh tế
– Nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định trên đây thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành
viên theo quy định của pháp luật khi mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường
hợp có nhu cầu đăng ký việc mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực
hiện theo quy định của pháp luật.
2. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp bao gồm:

a) Văn bản đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh
tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của
nhà đầu tư nước ngoài sau khi mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản
sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với
nhà đầu tư là tổ chức.

3. Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:
a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở
chính;
b) Trường hợp việc mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện
quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật Đầu tư 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư
thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện
thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng
điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
Thủ tục đầu tư theo hình thức mua vốn góp tại Luật Đầu tư 2014 đã được đặt ra nhằm tạo điều
kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ
Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương

Email: lienhe@luat7s.com

Đọc thêm

Thẻ tag: Hồ sơ đăng ký góp vốnmua cổ phầnphần vốnphần vốn gópphần vốn góp vào tổ chức kinh tếThủ tục đăng ký góp vốn

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết: