THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 1. Cơ sở pháp lý
 • Luật đầu tư 2014
 • Nghị định 118/2015
 1. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
  • Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
 2. Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư
 • Hồ sơ:
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư
 • Thời gian cấp: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư nơi đặt dự án đầu tư
 1. Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;….(các trường hợp thuộc khoản 2 Điều 33 Nghị định 118/2015)
 • Hồ sơ:
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).
 • Thời gian cấp:10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Cơ quan cấp: Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt dự án đầu tư
  • Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
   • Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

*) Trường hợp điều chỉnh các dự án thuộc khoản 1 Điều 34 Nghị định 118/2015:

 • Hồ sơ: Nộp 4 bộ hồ sơ theo mục 2.1 b)
 • Thời gian: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt dự án đầu tư, Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt dự án đầu tư

*) Trường hợp điều chỉnh các dự án không thuộc khoản 1 Điều 34 Nghị định 118/2015: Thủ tục như điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

2.2.2 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ:

*) Trường hợp điều chỉnh các dự án thuộc khoản 1 Điều 34 Nghị định 118/2015:

 • Hồ sơ: Nộp 8 bộ hồ sơ theo mục 2.1 b)
 • Thời gian: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt dự án đầu tư, Bộ kế hoạch và đầu tư , Thủ tướng Chính Phủ.

*) Trường hợp điều chỉnh các dự án không thuộc khoản 1 Điều 34 Nghị định 118/2015: Thủ tục như điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ

Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương

Email: lienhe@luat7s.com

 

 

 

Bài viết liên quan
Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Hướng dẫn cách đăth tên hay, đẹp đúng luật, dễ nhớ ý nghĩa hay!

Hướng dẫn cách đặt tên hay, đẹp đúng luật, dễ nhớ ý nghĩa hay!

Đánh giá bài viết
SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
Gửi Nhanh

DMCA.com Protection Status