Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

Mẫu điều lệ mới nhất theo Luật Doanh nghiệp 2020 hiệu lực thi hành 01/01/2021

Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực 01/01/2021 có nhiều điều mới. Theo đó, dẫn tới sự thay đổi các nội dung của điều lệ.
Dưới đây là bộ điều lệ Công ty Cổ phần, Công ty TNHH một thành viên, và Công ty TNHH hai thành viên thường được sử dụng trong việc thành lập công ty.
Bộ điều lệ đã được update và sửa đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới 2020 do chuyên viên trong Sở HCM gửi ra.

1. Mẫu điều lệ Công ty cổ phần

1.1. Mẫu điều lệ Công ty cổ phần có Ban kiểm soát

Mẫu điều lệ công ty cổ phần có Ban kiểm soát

Mẫu điều lệ công ty cổ phần có Ban kiểm soát

   Link dowload: Mẫu điều lệ công ty cổ phần có Ban kiểm soát

1.2. Mẫu điều lệ Công ty cổ phần không có Ban kiểm soát

Mẫu điều lệ Công ty cổ phần không có Ban kiểm soát

Mẫu điều lệ Công ty cổ phần không có Ban kiểm soát

Link dowload: Mẫu điều lệ Công ty cổ phần không có Ban kiểm soát

2. Mẫu điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

2.1. Mẫu điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Link dowload: Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

2.2. Mẫu điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Link dowload: Mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

3. Mẫu điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Mẫu điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Mẫu điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Link dowload: Mẫu điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Quý khách hàng và các nhân sự tư vấn, công ty tư vấn luật cần hỗ trợ soạn thảo điều lệ hoặc có thêm mẫu điều lệ mới vui lòng liên hệ với luật 7S để được hỗ trợ hoặc phản ánh.

Đọc thêm

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết: