Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

Tổng hợp 60 biểu mẫu khi thực hiện thay đổi thông tin đăng kí doanh nghiệp

Hiểu rõ những vướng mắc mà khách hàng gặp phải trong quá trình làm hồ sơ thay đổi thông tin đăng kí doanh nghiệp, Luật 7s trân trọng gửi tới khách hàng bộ biểu mẫu thông dụng khi thực hiện thủ tục này.

60 Biểu mẫu khi thực hiện thay đổi thông tin đăng kí doanh nghiệp

60 Biểu mẫu khi thực hiện thay đổi thông tin đăng kí doanh nghiệp

1.Biểu mẫu thay đổi thông tin đăng kí doanh nghiệp với Doanh nghiệp tư nhân.

 1. Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp.
 2. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 3. Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.
 4. Thông báo thay đổi vốn đầu tư.
 5. Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 6. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế.
 7. Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế 

2. Biểu mẫu thay đổi thông tin đăng kí doanh nghiệp với Công ty Hợp danh.

 1. Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế.
 2. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.
 3. Danh sách thành viên công ty hợp danh.
 4. Thông báo thay đổi vốn điều lệ.
 5. Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp.
 6. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế.
 7. Thông báo thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên hợp danh.
 8. Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 9. Thông báo thay đổi thành viên hợp danh.
 10. Thông báo thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp.
 11. Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp.

3. Biểu mẫu thay đổi thông tin đăng kí doanh nghiệp với Công ty TNHH Một thành viên.

 1. Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế.
 2. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.
 3. Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp.
 4. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế.
 5. Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 6. Thông báo thay đổi vốn điều lệ.
 7. Thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền.
 8. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH MTV.
 9. Danh sách người đại diện theo ủy quyền.
 10. Thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp.
 11. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
 12. Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp.

4. Biểu mẫu thay đổi thông tin đăng kí doanh nghiệp với Công ty TNHH Hai thành viên trở lên.

 1. Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế.
 2. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.
 3. Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 4. Thông báo thay đổi vốn điều lệ.
 5. Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp.
 6. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế.
 7. Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 8. Thông báo thay đổi tỉ lệ vốn góp.
 9. Thông báo thay đổi thành viên công ty TNHH.
 10. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH.
 11. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
 12. Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp.

5. Biểu mẫu thay đổi thông tin đăng kí doanh nghiệp với Công ty Cổ phần.

 1. Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế.
 2. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.
 3. Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài
 4. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 5. Danh sách cổ đông sáng lập.
 6. Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.
 7. Thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập.
 8. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 9. Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp.
 10. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế.
 11. Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 12. Thông báo thay đổi vốn điều lệ của công ty Cổ phần.
 13. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần.
 14. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
 15. Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp.

Tải full bộ 60 biểu mẫu tại đây.

Trên đây là danh sách các biểu mẫu thông dụng trong hoạt động thông báo thay đổi thông tin đăng kí doanh nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về các hoạt động nêu trên vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời!

Đọc thêm

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết: