Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

TRÌNH TỰ,THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ
–           Hồ sơ thành lập:
* Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường gồm các nội dung:
 Sự cần thiết thành lập;
 Tên nhà trường, nhà trẻ;
 Địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ
của nhà trường, nhà trẻ.
* Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ: gồm các nội dung:
 Xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ
sở giáo dục;
 Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục;
 Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị;
 Tổ chức bộ máy hoạt động đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý;
 Các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển
nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn.
 Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt
động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp
theo.
 Có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và
phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn;
* Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở
xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm;
* Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng
trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có
trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
–           Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục:
 Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
 Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm
theo bản chính để đối chiếu (sau đây gọi chung là bản sao có chứng thực) quyết định
thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
 Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập trường mẫu giáo, trường
mầm non, nhà trẻ. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang
thực hiện: Các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính phục vụ hoạt động nuôi
dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý;
 Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng
làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng giáo viên;

 Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng,
trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo;
hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng
cán bộ quản lý;
 Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo
dục mầm non;
 Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều
kiện theo quy định;
 Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 năm;
 Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do trường mẫu giáo, trường mầm non,
nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây
dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường mẫu giáo, trường mầm non,
nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối
vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm
non, nhà trẻ trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh;

 Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của trường mẫu giáo, trường mầm

non, nhà trẻ.

Bước 2. Xin cấp giấy phép thành lập trường mầm non
Thủ tục:
–           Gửi hồ sơ:
 Nơi gửi: UBND cấp huyện
 Cách thức: Trực tiếp hoặc bưu điện
–           Thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập trường:
 Thẩm quyền: UBND huyện
 Trách nhiệm thẩm định: Phòng Giáo dục đào tạo và các phòng chuyên môn.
 Thời hạn: 20 ngày làm việc.
–           Ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập:
 Đủ điều kiện thành lập: Chủ tịch UBND huyện ra quyết định
 Không đáp ứng điều kiện: Chủ tịch UBND huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 Thời hạn: 15 ngày làm việc.

Bước 3. Xin cấp Giấy phép hoạt động giáo dục
–           Gửi hồ sơ:
 Nơi gửi: Phòng Giáo dục đào tạo cấp huyện
 Cách thức: Trực tiếp hoặc bưu điện.

–           Thẩm định hồ sơ:
 Chủ thể thẩm định: Phòng Giáo dục và đào tạo
 Hồ sơ đúng: Thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mầm non
 Hồ sơ chưa đúng: Thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thời hạn thông
báo: 5 ngày làm việc.
–           Tổ chức thẩm định thực tế:
 Chủ thể thẩm định: Phòng Giáo dục đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn
có liên quan.
 Thời hạn: 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế.
–           Ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục:
 Thẩm quyền: Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện
 Thời hạn: 10 ngày làm việc
 Đủ điều kiện hoạt động: được cấp phép hoạt động giáo dục
 Chưa đáp ứng điều kiện hoạt động: thông báo bằng văn bản cho trường mẫu giáo, trường
mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do.
Nếu có bất kỳ vấn đề gì cần tư vấn, quý khách hàng hãy gọi ngay cho Công ty Luật 7S theo số
hotline để được giải đáp nhanh chóng, tận tình và chính xác nhất!

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ
Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương

Email: lienhe@luat7s.com

Đọc thêm

Thẻ tag: THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤCTrình tự

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết: