TƯ VẤN CƠ CHẾ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có thành viên hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Cơ chế quản lý của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài

a- Hội đồng quản trị:

+ Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của công ty có vốn đầu tư nước ngoài, có thẩm quyền quyết định mọi việc của công ty.

+ Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên khác. Chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và các chức vụ khác của công ty.

+ Thành viên của Hội đồng quản trị do các thành viên trong Đại hội đồng cổ đông bầu.

+ Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị do các bên thoả thuận nhưng không quá 5 năm.

+ Trong trường hợp thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài mới, bên công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động phải có ít nhất 2 thành viên trong hội đồng quản trị.

+ Hội đồng quản trị quyết định những vần đề của công ty có vốn đầu tư nước ngoài thông qua cuộc họp của hội đồng quản trị. Cuộc họp hội đồng quản trị chỉ hợp lệ khi có mặt của ít nhất 2/3 thành viên của Hội đồng quản trị đại diện cho các bên tham gia liên doanh tham gia. Những vấn đề quan trong nhất phải được Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí giữa các thành viên có mặt tại cuộc họp, đó là các vấn đề: Bổ nhiệm, miễn nhiệm tổng giám đốc, phó tổng giám đốc thứ nhất; Sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp. Những vấn đề khác quyết định theo sự đồng ý của quá bán số thành viên hội đồng quản trị có mặt tại phiên họ chấp thuận.

b- Tổng giám đốc, giám đốc

– Tổng giám đốc, giám đốc quản lý và điều hành công việc hàng ngày của công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng giám đốc/giám đốc là người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp trừ trường hợp điều lệ doanh nghiệp có quy định khác.

– Hội đồng quản trị phân định quyền hạn và nhiệm vụ giữa tổng giám đốc, giám đốc. Tổng giám đốc, giám đốc chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về hoạt động của công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng giám đốc, giám quản lý các công việc

+ Bộ máy tổ chức

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự chủ chốt

+ Quyết toán tài chính hàng năm, quyết toán công trình

+ Ký kết các hợp đồng kinh tế

Nếu quý khách hàng còn thắc mắc về cơ chế quản lý của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài vui lòng liên hệ Luật 7S để được tư vấn cụ thể.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ
Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương
Email: lienhe@gmail.com

Bài viết liên quan
Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Hướng dẫn cách đăth tên hay, đẹp đúng luật, dễ nhớ ý nghĩa hay!

Hướng dẫn cách đặt tên hay, đẹp đúng luật, dễ nhớ ý nghĩa hay!

Đánh giá bài viết
SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
Gửi Nhanh

DMCA.com Protection Status