Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG

Bạn đang cần đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp của mình? Bạn lo lắng về việc không đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật về lao động và gặp phải các rủi ro liên quan đến hành vi của nhân viên?

Đừng lo, chúng tôi có dịch vụ tư vấn đăng ký nội quy lao động chuyên nghiệp để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình và tăng cường sự an toàn cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này, đã giúp hàng trăm doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động và tạo ra một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến nội quy lao động
 • Soạn thảo và tùy chỉnh nội quy lao động phù hợp với từng doanh nghiệp
 • Hướng dẫn thực hiện các quy định trong nội quy lao động và đào tạo nhân viên về nội quy lao động
 • Hỗ trợ trong quá trình đăng ký nội quy lao động với các cơ quan chức năng

Dưới đây là ý kiến tư vấn về dịch vụ đăng ký nội quy lao động.

dang ky noi quy lao dong

I. Ý kiến tư vấn

1. Tư vấn về nội dung nội quy lao động

a. Cơ sở pháp lý quy định về đăng ký nội quy lao động

 • Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019;
 • Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
 • Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

b. Các trường hợp doanh nghiệp phải đăng ký nội quy lao động

 • Theo quy định tại Điều 118, 119 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, được hướng dẫn bởi Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên,  thì người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.
 • Theo đó, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản hay phải đăng ký nội quy lao động nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

c. Nội dung của đăng ký nội quy lao động

Theo quy định của pháp luật lao động, nội quy lao động cần đảm bảo những nội dung chính sau:

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ giải lao ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hằng tuần; nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương;
 • Trật tự tại nơi làm việc: quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động;
 • An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: trách nhiệm chấp hành các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc;
 • Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc: người sử dụng lao động quy định về phòng, chống quấy rối tình dục theo quy định tại Điều 85 Nghị định 145/2020/NĐ-CP;
 • Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: quy định danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ; trách nhiệm, biện pháp được áp dụng để bảo vệ tài sản, bí mật; hành vi xâm phạm tài sản và bí mật;
 • Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động: quy định cụ thể các trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật Lao động;
 • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động: quy định cụ thể hành vi vi phạm kỷ luật lao động; hình thức xử lý kỷ luật lao động tương ứng với hành vi vi phạm;
 • Trách nhiệm vật chất: quy định các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản; do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức; mức bồi thường thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại; người có thẩm quyền xử lý bồi thường thiệt hại;
 • Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động: người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 18 của Bộ luật Lao động hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động.

2. Tư vấn về thủ tục đăng ký nội quy lao động

 • Nội quy lao động là sự thể hiện ý chí đơn phương của người sử dụng lao động ban hành nhằm mục đích duy trì trật tự làm việc nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.
 • Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng người sử dụng lao động đưa những quy định có tính áp đặt, quá khắt khe, thậm chí không phù hợp với các quy định của pháp luật. Pháp luật lao động quy định việc xây dựng nội quy của doanh nghiệp phải tuân theo những nguyên tắc, phải chứa đựng các nội dung cần quy định và đặc biệt phải thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thông qua đó.
 • Nhà nước thực hiện giám sát các văn bản nội quy lao động, bảo đảm quyền lợi của người lao động.

a. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký nội quy lao động

 • Sở Lao động – Thương binh – Xã hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là khu công nghiệp) đối với các đơn vị thuộc khu công nghiệp theo ủy quyền của sở lao động thương binh và xã hội

b. Thành phần hồ sơ đăng ký nội quy lao động

 • Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
 • Nội quy lao động;
 • Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
 • Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

c. Thời gian, trình tự đăng ký nội quy lao động

 • Bước 1. Nộp hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

 • Bước 2. Cơ quan chuyên môn xem xét, tiếp nhận hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy xác nhận đã nhận nội quy lao động cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 07 ngày, nếu hồ sơ cần sửa đổi bổ sung (so có quy định trái với pháp luật), cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu người sử dụng lao động tiến hành sửa đổi bổ sung và làm lại thủ tục đăng ký.

 • Bước 3. Nội quy lao động có hiệu lực

Sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ (hoặc nhận được hồ sơ đăng ký lại), nội quy lao động sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải thông báo cho người lao động khi nội quy lao động có hiệu lực. Bên cạnh đó, những nội dung chính của nội quy lao động phải được niêm yết tại nơi làm việc.

Lưu ý: Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

3. Mức phạt do không đăng ký nội quy lao động

Theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP, người sử dụng lao động không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên hoặc không đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

II. ĐỀ XUẤT DỊCH VỤ

1. Nội dung dịch vụ đăng ký nội quy lao động Luật 7S cung cấp

a. Dịch vụ tư vấn đăng ký nội quy lao động

 • Rà soát tình trạng của doanh nghiệp và nội quy lao động hiện có của doanh nghiệp dựa trên Bộ Luật lao động năm 2019 và các quy định liên quan;
 • Chỉ ra những điểm không phù hợp hoặc mâu thuẫn và đưa ra giải pháp sửa đổi;
 • Bổ sung các biện pháp xử lý kỷ luật lao động nhằm nâng cao công tác quản lý người lao động và đảm bảo người lao động tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Công ty;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến nội quy lao động cho doanh nghiệp như: biểu thời giờ lao động, phạm vi làm việc, an toàn vệ sinh lao động, các hình thức xử lý vi phạm lao động, chế độ phối hợp giữa các phòng ban, cách thức ra quyết định, nguyên tắc sử dụng nguồn nhân lực, các quy định về sử dụng tài sản của công ty…;
 • Tư vấn Người sử dụng lao động về trình tự thủ tục lấy ý kiến của Ban chấp hành công đoàn hoặc đại diện của người lao động về Nội quy lao động trước khi ký ban hành;
 • Tư vấn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký Nội quy lao động với cơ quan nhà nước;
 • Tư vấn thủ tục ban hành quy chế nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc của Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

b. Dịch vụ soạn thảo đăng ký nội quy lao động

 • Soạn thảo, chuẩn hóa nội quy lao động, quy chế nội bộ cho doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và soạn thảo hồ sơ cần thiết để đăng ký nội quy lao động theo quy định của pháp luật.

c. Dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động

 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình phê duyệt hồ sơ;
 • Thực hiện theo dõi và xúc tiến công việc để đảm bảo công việc đạt hiệu quả cao nhất. Nội dung công việc cũng như tiến độ thực hiện sẽ được cập nhật đầy đủ và gửi đến khách hàng khi có yêu cầu;
 • Thay mặt khách hàng nhận quyết định phê duyệt của Doanh nghiệp;
 • Bàn giao kết quả cho khách hàng.

2. Tài liệu khách hàng cần cung cấp

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản dự thảo cơ bản về nội quy lao động (Nếu có).

3. Trình tự thực hiện công việc của Luật 7S

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng, tư vấn những vấn đề pháp lý về nhu cầu đăng ký nội quy lao động
 • Bước 2: Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh, đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động
 • Bước 3: Kiểm tra, theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ, tiến hành sửa đổi, bổ sung khi có yêu cầu

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

 • Bước 4: Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

4. Thời gian thực hiện và phí dịch vụ đăng ký nội quy lao động của Luật 7S

STTGói dịch vụĐối tượng sử dụngThời gian thực hiệnPhí dịch vụ
1.GÓI REVIEWDành cho các doanh nghiệp đã có nội quy lao động, nhưng muốn update, review lại một số điều khoản1 buổi500.000 VNĐ
2.GÓI CƠ BẢNDành cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ chưa có nội quy lao động, muốn xây dựng nội quy đáp ứng đủ yêu cầu của pháp luật Lao động10 ngày3.000.000 VNĐ
3.GÓI CHUYÊN SÂUDành cho các doanh nghiệp có ngành nghề đặc thù, doanh nghiệp đã có nội quy nhưng cần đưa các nội dung thực tiễn của doanh nghiệp vào nội quy, và tư vấn các nội dung chuyên môn10 ngày5.000.000 VNĐ

Ghi chú:

– Áp dụng cho doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam;

– Chưa bao gồm 10% VAT.

Với dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ không chỉ có được nội quy lao động hoàn chỉnh và phù hợp, mà còn có thể giảm thiểu rủi ro và tăng cường sự hài lòng của nhân viên. Hãy để chúng tôi giúp bạn đạt được mục tiêu của mình và phát triển doanh nghiệp của bạn. Liên hệ với chúng tôi ngay để biết thêm thông tin chi tiết và nhận được tư vấn tốt nhất.

Đọc thêm

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết:

Video Luật 7S

HN: 093.6778.880
HCM: 0911.173.322