Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

XIN CHẤP THUẬN TƯ CÁCH THÀNH VIÊN KINH DOANH CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ VIỆT NAM

ĐỀ XUẤT DỊCH VỤ VỀ VIỆC XIN CHẤP THUẬN TƯ CÁCH THÀNH VIÊN KINH DOANH CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ VIỆT NAM

Kính gửi Quý khách hàng,

Trước hết, Chúng tôi xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn của chúng tôi.

Theo những thông tin mà chúng tôi nhận được, chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang có nhu cầu xin chấp thuận tư cách thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam. Theo đó, chúng tôi xin được gửi tới Quý khách hàng bản đề xuất dịch vụ này đề Quý khách hàng xem xét và chấp thuận.

1. Công việc cần thực hiện

Hạng mục dịch vụPhạm vi công việcThời gian (ngày làm việc)Phí dịch vụ (VNĐ)Phí

(USD)

Xin chấp thuận tư cách thành viên kinh doanh Sở Giao dịch hàng hóa– Tư vấn và soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ;

– Nộp hồ sơ, nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền;

– Thẩm định hồ sơ và giải trình hồ sơ với hội đồng thẩm định;

Kết quả: Chấp thuận tư cách thành viên Sở Giao dịch hàng hóa

30 – 40Liên hệ

 

Liên hệ

 

TỔNG30 – 40  VNĐ

Ghi chú:

–  Báo giá có giá trị trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi;  

–  Phí dịch vụ chưa bao gồm 8% VAT và các chi phí hoàn thiện hồ sơ tài liệu mà khách hàng phải cung cấp trước khi nộp hồ sơ như: giấy phép đăng ký kinh doanh công ty, báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu; lý lịch tư pháp giám đốc và nhân sự; chi phí học chứng chỉ nghiệp vụ cho nhân sự.

2. Thanh toán

Tổng phí dịch vụ  Quý khách hàng thanh toán theo tiến độ như sau:

Lần 1: 70 % phí dịch vụ ngay sau khi ký kết hợp đồng.

Lần 2: 30% phí dịch vụ ngay sau khi hoàn thành công việc và trước khi bàn giao kết quả cho Quý khách hàng.

3. Tài liệu, thông tin khách hàng cần cung cấp

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Lý lịch tư pháp của Người đại hiện theo pháp luật và Kế toán trưởng (không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ)
  • Hợp đồng thuê trụ sở
  • Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu
  • Danh sách cổ đông, danh sách nhân viên thực hiện giao dịch hàng hoá

Nếu đồng ý với đề xuất dịch vụ nêu trên, Quý Khách hàng vui lòng thông báo cho chúng tôi để chúng tôi tiến hành công việc.

Trường hợp có điểm nào còn chưa rõ, Quý Khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Trân trọng.

7SLAW

Đọc thêm

Video Luật 7S

HN: 093.6778.880
HCM: 0911.173.322