Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

Công văn 324/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành luật đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn 324/BKHĐT-ĐTNN. Ngày 20/01/2020 hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật đầu tư được ban hành. Toàn văn nội dung công văn như sau:.

Công văn 324/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành luật đầu tư

Công văn 324/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành luật đầu tư

Links biểu mẫu tải công văn 324/BKHĐT-PC đính kèm: https://docs.google.com/document/d/1lQJqqgYNilzIhvBpLdizBpPjgzZF3WqL?rtpof=true&authuser=james%40luat7s.com&usp=drive_fs

Công văn 324/BKHĐT-ĐTNN ngày 20/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bản word: 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Cơ quan liên hệ với Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hỗ trợ, hướng dẫn./.

Hoặc liên hệ với Luật 7S để được hỗ trợ thúc đẩy, xử lý các hồ sơ đang vướng mắc hoặc bị “ngâm”.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Singapore

Tại Singapore, các loại hình doanh nghiệp đối với người nước ngoài thành lập tại singapore phổ biến nhất bao gồm:. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân. Công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng, doanh nghiệp tư nhân, và công ty hợp danh (bao gồm 3 loại công ty hợp danh khác nhau); đối với công ty nước ngoài thành lập tại Singapore bao gồm: Công ty con, chi nhánh và văn phòng đại diện. Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có các đặc tính và nghĩa vụ khác nhau. Cụ thể như sau:

 

Đọc thêm

HN: 093.6778.880
HCM: 0911.173.322