Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

Dịch Vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam

Công ty Luật 7S™ tự hào có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm phong phú, hiểu biết sâu rộng. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ với chất lượng cao và chi phí hợp lý.

XEM THÊM: Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ soạn thảo mới nhất 2020

Dịch vụ là một ngành nghề chiếm tỷ lệ lớn trong các ngành nghề đang được kinh doanh hiện nay. Hầu hết các dịch vụ đều được thực hiện theo hợp đồng dịch vụ. Qua đó ta thấy hợp đồng dịch vụ rất quan trọng không chỉ đối với bên cung cấp dịch vụ mà còn với bên sử dụng dịch vụ. Vì lẽ đó, Công ty Luật 7S xin hướng dẫn Quý khách hàng về cách thức soạn thảo và những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng dịch vụ.

I. Thế nào là hợp đồng dịch vụ ?

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung cấp dịch vụ thực hiện công việc theo yêu cầu của bên đặt dịch vụ và được hưởng thù lao từ công việc mình đã cung cấp. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là một công việc cụ thể, người cung cấp dịch vụ bằng công sức, trí tuệ của mình hoàn thành công việc đã nhận.

II. Căn cứ pháp lý cho việc tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ

Các căn cứ pháp lý chính điều chỉnh hợp đồng dịch vụ là Bộ luật dân sự 2015, Luật thương mại 2005.

III. Các điều khoản cơ bản của  hợp đồng dịch vụ

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng dịch vụ là những điều khoản không thể thiếu được. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng dịch vụ không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản mà các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng dịch vụ.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng dịch vụ là:

Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ trong hợp đồng dịch vụ:

Quyền của bên cung ứng dịch vụ:

 • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.
 • Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ.
 • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ.

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ:

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:

 • Cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc có liên quan một cách đầy đủ, phù hợp với thoả thuận và theo quy định của Luật này;
 • Bảo quản và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc;
 • Thông báo ngay cho khách hàng trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ;
 • Giữ bí mật về thông tin mà mình biết được trong quá trình cung ứng dịch vụ nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Nếu tính chất của loại dịch vụ được cung ứng yêu cầu bên cung ứng dịch vụ phải đạt được một kết quả nhất định thì bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện việc cung ứng dịch vụ với kết quả phù hợp với các điều khoản và mục đích của hợp đồng.

Ví dụ: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ SEO (tăng hạng tìm kiếm) cho khách hàng thì khách hàng yêu cầu một số lượng cụ thể lượt truy cập bao nhiêu.

Quyền và nghĩa vụ bên sử dụng dịch vụ trong hợp đồng dịch vụ:

Quyền của bên sử dụng dịch vụ:

 • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.
 • Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ:

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khách hàng có các nghĩa vụ sau đây:

 • Thanh toán tiền cung ứng dịch vụ như đã thoả thuận trong hợp đồng;
 • Cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những chi tiết khác để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn;
 • Hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết khác để bên cung ứng có thể cung ứng dịch vụ một cách thích hợp;
 • Trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ điều phối hoạt động của các bên cung ứng dịch vụ để không gây cản trở đến công việc của bất kỳ bên cung ứng dịch vụ nào.

Giá cả trong hợp đồng dịch vụ

 • Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thỏa thuận.
 • Khi giao kết hợp đồng, nếu không có thỏa thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng.
 • Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ tại địa điểm thực hiện công việc khi hoàn thành dịch vụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp dịch vụ được cung ứng không đạt được như thỏa thuận hoặc công việc không được hoàn thành đúng thời hạn thì bên sử dụng dịch vụ có quyền giảm tiền dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Thời hạn trong hợp đồng dịch vụ

 • Nên được thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng;
 • Nếu không có thỏa thuận trong hợp đồng thì bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ trong một thời hạn hợp lý trên cơ sở tính đến tất cả các điều kiện và hoàn cảnh mà bên cung ứng dịch vụ biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng, bao gồm bất kỳ nhu cầu cụ thể nào của khách hàng có liên quan đến thời gian hoàn thành dịch vụ;
 • Nếu dịch vụ chỉ có thể được hoàn thành khi khách hàng hoặc bên cung ứng dịch vụ khác đáp ứng các điều kiện nhất định thì bên cung ứng dịch vụ đó không có nghĩa vụ hoàn thành dịch vụ của mình cho đến khi các điều kiện đó được đáp ứng.

XEM THÊM: Thủ tục giải thể chi nhánh công ty Cổ phần/TNHH mới nhất!

IV. Các điều khoản thông thường của hợp đồng dịch vụ

Các điều khoản thông thường của hợp đồng dịch vụ là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng dịch vụ, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng dịch vụ có thể là:

 • Điều khoản bảo hành
 • Điều khoản về kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao
 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng
 • Điều khoản phạt vi phạm: các bên có thể cân nhắc thỏa thuận các chế tài khi vi phạm hợp đồng. Bạn có thể đọc bài viết Các chế tài thương mại của chúng tôi.

V. Các điều khoản tùy nghi của hợp đồng dịch vụ

Khi tiến hành giao kết hợp đồng dịch vụ, các bên còn có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng dịch vụ có thể là:

 • Cam kết và bảo đảm hợp đồng
 • Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ
 • Điều khoản về bảo mật thông tin
 • Điều khoản về chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng
 • Điều khoản về cách thức thông báo giữa các bên trong hợp đồng liên quan tới hợp đồng
 • ….

VI. Điều kiện để hợp đồng dịch vụ có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luât khác. Khi ký kết hợp đồng dịch vụ, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, xin mời xem bài viết Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của chúng tôi.

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng. Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta hào phóng mua sắm, chi tiêu tiệc tùng… nhưng lại phó thác cho nhân viên văn phòng, kết toán soạn thảo những hợp đồng dịch vụ theo mẫu tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng dịch vụ đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!

VII. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng dịch vụ của Luật 7S

a)      Các loại hợp đồng dịch vụ Luật 7S soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng dịch vụ như sau:

Hợp đồng dịch vụ giữa các bên có địa vị pháp lý khác nhau:

 • hợp đồng dịch vụ giữa 3 bên, hợp đồng dịch vụ giữa 2 bên
 • hợp đồng dịch vụ giữa cá nhân với cá nhân, hợp đồng dịch vụ giữa cá nhân và công ty, hợp đồng dịch vụ giữa công ty với công ty
 • hợp đồng dịch vụ độc quyền

Hợp đồng dịch vụ với các mục đích khác nhau:

 • hợp đồng dịch vụ tư vấn, hợp đồng dịch vụ pháp lý
 • hợp đồng dịch vụ kế toán, hợp đồng dịch vụ hoàn thuế, hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế
 • hợp đồng dịch vụ cộng tác viên
 • hợp đồng dịch vụ dịch thuật
 • hợp đồng dịch vụ đào tạo nghề
 • hợp đồng dịch vụ nhân công
 • hợp đồng dịch vụ marketing, hợp đồng dịch vụ quảng cáo, hợp đồng dịch vụ nghiên cứu thị trường, hợp đồng dịch vụ xúc tiến thương mại
 • hợp đồng dịch vụ đòi nợ
 • hợp đồng dịch vụ ăn uống, hợp đồng dịch vụ nhà hàng
 • hợp đồng dịch vụ an ninh, hợp đồng dịch vụ bảo vệ
 • hợp đồng dịch vụ bảo trì
 • hợp đồng dịch vụ bốc xếp
 • hợp đồng dịch vụ bán lẻ
 • hợp đồng dịch vụ dọn vệ sinh, hợp đồng dịch vụ giúp việc
 • hợp đồng dịch vụ giặt là
 • hợp đồng dịch vụ in ấn
 • hợp đồng dịch vụ logistics
 • hợp đồng dịch vụ kỹ thuật
 • hợp đồng dịch vụ lưu trú
 • hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện, hợp đồng dịch vụ đám cưới
 • hợp đồng dịch vụ sửa chữa ô tô
 • hợp đồng dịch vụ xây dựng nhà ở
 • hợp đồng dịch vụ quản lý nhà chung cư, hợp đồng dịch vụ quản lý kho
 • hợp đồng dịch vụ sửa chữa
 • hợp đồng dịch vụ spa
 • hợp đồng cung ứng dịch vụ lữ hành
 • hợp đồng dịch vụ vận chuyển, hợp đồng dịch vụ vận tải
 • hợp đồng dịch vụ cấp nước, hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải, hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải

b)     Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng dịch vụ

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

c)    Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng dịch vụ

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

d)     Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng dịch vụ

Thời gian soạn thảo hợp đồng dịch vụ là 3 – 5 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồng, tư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

XEM THÊM: Cập nhật hệ thống ngành kinh tế việt nam mới nhất hiện nay!

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

Tổng đài tư vấn hoàn toàn miễn phí: 093.677.8880

Hotline: Hotline HN: 093.677.8880 hoặc HCM: 0911.173.322

Trong quá trình hoạt động của mình, doanh nghiệp sẽ tiến hành rất nhiều các hoạt động kinh doanh với các đối tác nhằm mở rộng quy mô và phát triển công ty. Khi đó, các doanh nghiệp phải tiến hành ký kết hợp đồng với đối tác, nhằm thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ giữa các bên. Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý khách hàng, Luật 7S hân hạnh cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng:

1. Nội dung tư vấn

Luật 7S tư vấn soạn thảo đối với các hợp đồng:

 • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại
 • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng kinh tế
 • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng dân sự
 • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động

2. Đến với Luật 7S chúng tôi cam kết bạn sẽ nhận được dịch vụ bảo đảm:

 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp
 • Hiểu biết toàn diện về quyền lợi của doanh nghiệp
 • Tính bảo mật thông tin được tôn trọng tuyệt đối
 • Ngăn chặn rủi ro pháp lý, những mối đe dọa tiềm ẩn
 • Tiết kiệm chi phí và thời gian tối đa.

3. Dịch vụ Luật 7S cung cấp trong lĩnh vực tư vấn hợp đồng:

 • Soạn thảo hợp đồng
 • Rà soát các điều khoản, quy định của hợp đồng
 • Tư vấn các quy định về luật lao động, luật kinh doanh thương mại,…
 • Tư vấn, tham gia vào quá trình đàm phán và triển khai hợp đồng
 • Nghiên cứu và phân tích đối tác.
 • Đưa ra các phương án đàm phán nhằm hạn chế các điều khoản bất lợi cho Quý khách hàng; Thay mặt Quý khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh từ hợp đồng với đối tác
 • Các dịch vụ tư vấn hợp đồng khác theo yêu cầu

4. Hình thức tư vấn

 • Hình thức tư vấn trực tiếp: Chuyên viên tư vấn của Luật 7S sẽ gặp mặt, tư vấn và soạn thảo hợp đồng trực tiếp tại văn phòng trong trường hợp khách hàng có điều kiện tới văn phòng gặp chuyên viên tư vấn trực tiếp
 • Hình thức tư vấn qua điện thoại: Chuyên viên tư vấn của Luật 7S sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không thể tới văn phòng do khoảng cách địa lí hoặc các lí do khác, vấn đề yêu cầu tư vấn không quá phức tạp có thể trao đổi qua điện thoại.
 • Hình thức tư vấn qua Email: Quý khách hàng liên hệ với Luật 7S thông qua email lienhe@gmail.com để nhận được tư vấn của chuyên viên (Áp dụng đối với tất cả các trường hợp, tuy nhiên nếu vấn đề yêu cầu tư vấn phức tạp, chuyên viên có thể liên hệ với Quý khách hàng để làm rõ và thu thập thêm thông tin cần thiết)

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn, hỗ trợ

Hotline: 093.677.8880 gặp Mr.Hiệp hoặc 0911.173.322 gặp Ms.Thương

Email: lienhe@luat7s.com

Đọc thêm

Đánh giá 5*, Like, Chia sẻ và Bình luận để động viên chúng tôi !
Đánh giá bài viết: