Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

Tư Vấn Đầu Tư

HỒ SƠ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ GỒM NHỮNG GIẤY TỜ GÌ?

Trong quá trình tư vấn, Luật 7S đã nhận được rất nhiều câu hỏi của khách hàng về hồ sơ, thủ tục để xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ở giới hạn bài viết này, Luật 7S sẽ cung cấp cho quý khách hàng các giấy tờ cần

Xem tiếp

THỦ TỤC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư: - Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư - Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị trường trong nước và ngoài nước để xác định nhu cầu tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản

Xem tiếp

TƯ VẤN CƠ CHẾ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có thành viên hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Cơ chế quản

Xem tiếp

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP CÓ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở pháp luật Việt Nam với chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đầu tư vốn của mình để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, trên lãnh thổ

Xem tiếp
TƯ VẤN VỀ MỨC KÝ QUỸ BẢO ĐẢM DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TƯ VẤN VỀ MỨC KÝ QUỸ BẢO ĐẢM DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[caption id="attachment_2402" align="aligncenter" width="383"] TƯ VẤN VỀ MỨC KÝ QUỸ BẢO ĐẢM DỰ ÁN ĐẦU TƯ[/caption] Ký quỹ là một trong những biện pháp bắt buộc nhằm bảo đảm việc thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài. Việc đảm bảo thực hiện dự án đầu

Xem tiếp
TƯ VẤN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ 6000 TỶ

TƯ VẤN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ 6000 TỶ

[caption id="attachment_2399" align="aligncenter" width="347"] TƯ VẤN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ 6000 TỶ[/caption] Các biện pháp ưu đãi đầu tư được hiểu là tất cả những quy định do nhà nước ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi hoặc tạo ra những lợi ích

Xem tiếp
NGÀNH NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

[caption id="attachment_2396" align="aligncenter" width="300"] NGÀNH NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH[/caption] Việt Nam đã và đang mở rộng cánh cửa hội nhập quốc tế để đón những làn sóng đầu tư mạnh mẽ. Tuy nhiên, với tinh thần và quan điểm xuyên suốt “hòa nhập nhưng không hòa tan” nhằm

Xem tiếp

TƯ VẤN NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN

Nhà đầu tư nước ngoài đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện và lựa chọn được hình thức để mua cổ phần, phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi đó nhà đầu tư đặt ra câu hỏi để thực hiện việc

Xem tiếp

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

Ngày 26/11/2014, Luật Đầu tư sửa đổi đã được Quốc hội biểu quyết thông qua thay thế cho Luật Đầu tư năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Với mục tiêu tạo bước chuyển biến mới về cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện hoạt

Xem tiếp

ĐỊNH DANH DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Khái niệm doanh nghiệp FDI xuất hiện đầu tiên tại Luật Đầu tư nước ngoài năm 1996, theo đó doanh nghiệp FDI “bao gồm doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên

Xem tiếp