Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

Tư Vấn Hợp Đồng

TƯ VẤN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG QUAN HỆ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Hợp đồng mua bán hàng hóa có bản chất chung của hợp đồng, là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán. Áp dụng pháp luật trong quan hệ hợp đồng thương mại có luật chuyên ngành

Xem tiếp

Tư vấn, Soạn thảo HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Khi doanh nghiệp phát triển mở rộng hay tiếp cận thị trường, tăng quy mô sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, hay nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cần thuê một đơn vị gia công để thực hiện theo đúng yêu cầu của mình, thì doanh nghiệp

Xem tiếp

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

Môi giới thương mại trong đời sống là hoạt động diễn ra thường xuyên, tuy nhiên có những bên tham gia quan hệ môi giới thực tế chưa thực sự quan tâm tới hợp đồng thương mại dẫn đến những thiệt hại về quyền và lợi ích của chủ thể

Xem tiếp

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Theo quy định của pháp luật đầu tư hiện hành, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp

Xem tiếp

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

1. Cơ sở pháp lý - Bộ luật Dân sự 2015 2. Quy định về hợp đồng vay tài sản Hợp đồng vay được định nghĩa trong Điều 463 BLDS 2015 cụ thể như sau: “Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên

Xem tiếp

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN TÀI SẢN

Hiện nay, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa đang ngày một gia tăng. Khi tham gia vào hoạt động vận chuyển tài sản, các bên phải giao kết với nhau một hợp đồng vận chuyển. Bài viết này, Luật 7S xin gửi tới quý khách hàng một

Xem tiếp

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

Những năm trở lại đây, nhu cầu đi lại và du lịch của mọi người đang ngày một tăng cao.  Vì vậy, việc tìm hiểu và soạn thảo một hợp đồng vận chuyển hành khách cũng ngày càng được chú ý. Luật 7S thông qua bài viết này xin gửi

Xem tiếp