Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

Tư Vấn Hợp Đồng

TƯ VẤN SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi, chấm dứt hợp đồng và giải quyết hậu quả của việc sửa đổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.Trong trường hợp hợp đồng được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực, đăng ký hoặc cho phép thì việc sửa

Xem tiếp

TƯ VẤN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG QUAN HỆ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Hợp đồng mua bán hàng hóa có bản chất chung của hợp đồng, là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán. 1. Áp dụng pháp luật trong quan hệ hợp đồng thương mại có luật chuyên

Xem tiếp

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Bất kỳ hoạt động kinh tế nào đều có thể phát sinh 1 hoặc nhiều hợp đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện hợp đồng không phải đối tác nào cũng tự giác thực hiện và thực hiện 1 cách đầy đủ, thậm chí còn gây thiệt hại. Vậy, trong trường

Xem tiếp

CÁC NGUYÊN TẮC KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Pháp luật Việt Nam không có quy định rõ ràng về Hợp đồng thương mại, nhưng có thể hiểu Hợp đồng thương mại là hình thức pháp lý của hành vi thương mại, là sự thỏa thuận giữa các chủ thể với nhau nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt

Xem tiếp

TƯ VẤN CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015 quy định 9 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại Điều 292 bao gồm: cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, kỹ quỹ, bảo lưu quyền sở hữu, tín chấp và cầm giữ tài sản.

Xem tiếp

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

  Trong quá trình tư vấn, Luật 7S có nhận được rất nhiều các câu hỏi liên quan đến hợp đồng dịch vụ. Bài viết này, Luật 7S sẽ cung cấp cho quý khách hàng các thông tin cơ bản về hợp đồng dịch vụ, mọi thắc mắc xin liên

Xem tiếp

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Hợp đồng mua bán hàng hóa là loại hợp đồng rất phổ biến ở thời điểm hiện nay, trong quá trình tư vấn Luật 7S đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa, cụ thể: hình thức hợp đồng, các nội dung

Xem tiếp

ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Luật thương mại không quy định các điều kiện để một hợp đồng thương mại có hiệu lực pháp luật. Do đó, để xem xét điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thương mại, phải áp dụng các quy định trong Bộ luật dân sự. Hợp đồng là một

Xem tiếp

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ – HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Hợp đồng Dân sự và Thương mại đều là những loại hợp đồng thông dụng hay gặp.Việc phân biệt và hiểu rõ bản chất của 02 loại hợp đồng này rất quan trọng trong việc tuân thủ cũng như giải quyết khi có tranh chấp phát sinh. Luật 7S trân

Xem tiếp

TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

1. Khái niệm hợp đồng dịch vụ Theo Điều 513  Bộ luật dân sự năm 2015 về Hợp đồng dịch vụ như sau: “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ,

Xem tiếp