Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

QUY TRÌNH BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

I. Các điều kiện để được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: - Tính mới lạ - Tính sáng tạo - Có thể ứng dụng công nghiệp II. Quy trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp: - Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xử lý tại Cục SHTT

Xem tiếp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

[:vi]Trong quá trình kinh doanh và sản xuất hiện nay, các doanh nghiệp cần thực hiện hoạt động đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm sở hữu công nghiệp của mình để tránh các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, gây ra hậu quả về vật

Xem tiếp

QUYỀN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ, THIẾT KẾ BỐ TRÍ, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí mạch bán dẫn là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Mối đối tượng đều có vai trò quan trọng trong quá trình kinh doanh và sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy việc

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP

[:vi]Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân sử dụng trong hoạt động kinh doanh, dùng để nhận biết và phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Cùng với

Xem tiếp

BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI

[:vi] I. Cơ sở pháp lý - Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) - Nghị định 105/2006/NĐ- CP II. Khái niệm Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ thì tên thương mại là: “tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng

Xem tiếp

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP VÀ THỜI HẠN XÉT ĐƠN

[:vi]Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp công ty, doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi, tránh những nhầm lẫn, tranh

Xem tiếp

Điều kiện đăng ký tên thương mại

[:vi]1. Điều kiện đăng ký tên thương mại Tên công ty chính là tên thương mại của công ty, là tên gọi của tổ chức dùng trong hoạt động kinh doanh. Tên công ty được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó

Xem tiếp

THỦ TỤC ĐĂNG KÍ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

[:vi]Trước khi đăng ký bảo hộ thì kiểu dáng công nghiệp thì sản phẩm phải đáp ứng các điều kiện: Tính mới lạ, sáng tạo và ứng dụng công nghiệp. 1. Các đối tượng không đủ tư cách bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp: Hình dáng bên ngoài của sản phẩm

Xem tiếp

Thủ tục đăng ký bảo hộ tên công ty (tên thương mại)

[:vi]I. Thủ tục đăng ký bảo hộ tên công ty (tên thương mại) Theo pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện nay, không tồn tại thủ tục đăng ký bảo hộ tên công ty mà quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại sẽ được xác lập

Xem tiếp

Thủ tục đăng ký bảo hộ tên thương mại Theo luật SHTT năm 2005

Thủ tục đăng ký bảo hộ tên thương mại Theo luật SHTT năm 2005, quyền sở hữu công nghiệp đối với tên công ty (tên thương mại) được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả

Xem tiếp